​În atenţia studenţilor care doresc să se transfere

(de la o specializare la alta și de la o forma de învățământ la alta)

și a celor care doresc să-și reia studiile în anul universitar 2021-2022


Cererile s-au depus la secretariatul specializării în perioada

20 – 24 Septembrie 2021

Situatia cererilor de transfer, Intrerupere studii, reluare studii si schimbare cetatenie
poate fi consultată aici.
Transferurile și reluările se aprobă luând în considerare:
  • capacitatea de şcolarizare pentru seria respectivă, care nu poate fi depășită;   
  • punctajul ultimului an de studiu.
Cererea de transfer se poate descărca de aici: format .doc | format .pdf 

Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii se vor înscrie în anul universitar 2021-2022 cu următoarele documente:​
  • cererea de reluare a studiilor după întrerupere (se poate descărca de aici: format .doc | format .pd​f )
  • contractul de studii;
  • fişa de înscriere semestrială.​