​​​​

​În atenţia studenţilor care doresc: 

-să se transfere (de ​​​la o specializare la alta și de la o forma de învățământ la alta)

-să-și întrerupă studiile în anul universar 2023-2024

​să-și reia studiile în anul universitar 2023-2024​
INFORM​AȚII 
​EXTRAS DIN REGULAMENT
Transferurile și reluările se aprobă luând în considerare:
 • capacitatea de şcolarizare pent​ru seria respectivă, care nu poate fi depășită;   
 • punctajul ultimului an de studiu.​


Cererile de transfer se depun la secretariatul specializării


Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii se vor înscrie în anul universitar 2023-2024 cu următoarele documente:​
 • cererea de reluare a studiilor după întrerupere (se poate descărca de aici: format .doc | format .pd​f​ )
 • contractul de studii;
 • fişa de înscriere semestrială.​​


Studenţii care doresc să-și întrerupă studiile în anul universitar 2023-2024 vor depune o cerere la secretariatul specializării ​​


Situatia​ cererilor:
Art. 28. Întreruperea studiilor
 1. La cererea studentului, conducerea facultății poate aproba întreruperea studiilor, pe perioada solicitată de student, în limita termenului de 5 ani, cumulat, pe toată durata școlarizării. Întreruperea studiilor nu se poate solicita în semestrul în care studentul îndeplinește condițiile pentru a fi exmatriculat.
 2. Cererea pentru întreruperea studiilor se va depune la secretariatul facultății în primele 10 zile lucrătoare de la începutul semestrului și, în mod excepțional (ex. motive medicale), până la finele activității didactice a fiecărui semestru.
 3. Cererea de revenire se depune la secretariatul facultății cu cel puțin 15 zile înaintea începerii semestrului în care se face revenirea. Revenirea se face la același statut avut în momentul întreruperii, cu condiția respectării capacității de școlarizare a programului de studii și a numărului de locuri bugetate. Acest fapt este adus la cunoștința studentului în momentul întreruperii studiilor, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat în acest sens.
 4. Studentului care solicită întreruperea studiilor i se aduce la cunoștință că nu va putea să-și reia studiile dacă, la momentul revenirii la studii, programul la care a fost înmatriculat nu mai funcționează/nu are serie de studenți/a atins limita maximă a capacității de școlarizare, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat în acest sens.
 5. După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al seriei cu care își continuă studiile. Acest fapt este adus la cunoștința studentului în momentul întreruperii studiilor, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat asupra acestui lucru.
 6. În perioada de întrerupere a studiilor, studentul nu beneficiază de drepturile conferite prin lege studenților (cămin, bursă, reduceri pentru transportul local în comun, CFR, adeverință de student), odată cu cererea de întrerupere acesta depunând la secretariatul facultății carnetul de student și legitimația de transport CFR.​​​

 ‭(Hidden)‬ Content Editor​În atenţia studenţilor care doresc să se transfere

(de la o specializare la alta și de la o forma de învățământ la alta)

și a celor care doresc să-și reia studiile în anul universitar 2021-2022INFORM​AȚII 
​EXTRAS DIN REGULAMENT

Cererile s-au depus la secretariatul specializării în perioada 20 – 24 Septembrie 2021

Situatia cererilor de trans​fer, Intre​rupere studii, reluare studii si schimbare cetatenie poate fi consultată aici.
Transferurile și reluările se aprobă luând în considerare:
 • capacitatea de şcolarizare pent​ru seria respectivă, care nu poate fi depășită;   
 • punctajul ultimului an de studiu.
Cererea de transfer se poate descărca de aici: format .doc | format .pdf 

Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii se vor înscrie în anul universitar 2021-2022 cu următoarele documente:​
 • cererea de reluare a studiilor după întrerupere (se poate descărca de aici: format .doc | format .pd​f )
 • contractul de studii;
 • fişa de înscriere semestrială.​​

Art. 28. Întreruperea studiilor
 1. La cererea studentului, conducerea facultății poate aproba întreruperea studiilor, pe perioada solicitată de student, în limita termenului de 5 ani, cumulat, pe toată durata școlarizării. Întreruperea studiilor nu se poate solicita în semestrul în care studentul îndeplinește condițiile pentru a fi exmatriculat.
 2. Cererea pentru întreruperea studiilor se va depune la secretariatul facultății în primele 10 zile lucrătoare de la începutul semestrului și, în mod excepțional (ex. motive medicale), până la finele activității didactice a fiecărui semestru.
 3. Cererea de revenire se depune la secretariatul facultății cu cel puțin 15 zile înaintea începerii semestrului în care se face revenirea. Revenirea se face la același statut avut în momentul întreruperii, cu condiția respectării capacității de școlarizare a programului de studii și a numărului de locuri bugetate. Acest fapt este adus la cunoștința studentului în momentul întreruperii studiilor, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat în acest sens.
 4. Studentului care solicită întreruperea studiilor i se aduce la cunoștință că nu va putea să-și reia studiile dacă, la momentul revenirii la studii, programul la care a fost înmatriculat nu mai funcționează/nu are serie de studenți/a atins limita maximă a capacității de școlarizare, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat în acest sens.
 5. După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al seriei cu care își continuă studiile. Acest fapt este adus la cunoștința studentului în momentul întreruperii studiilor, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat asupra acestui lucru.
 6. În perioada de întrerupere a studiilor, studentul nu beneficiază de drepturile conferite prin lege studenților (cămin, bursă, reduceri pentru transportul local în comun, CFR, adeverință de student), odată cu cererea de întrerupere acesta depunând la secretariatul facultății carnetul de student și legitimația de transport CFR.​​​

​În atenţia studenţilor care doresc să se transfere

(de la o specializare la alta și de la o forma de învățământ la alta)

și a celor care doresc să-și reia studiile în anul universitar 2021-2022​EXTRAS DIN REGULAMENT
Art. 28. Întreruperea studiilor
 1. La cererea studentului, conducerea facultății poate aproba întreruperea studiilor, pe perioada solicitată de student, în limita termenului de 5 ani, cumulat, pe toată durata școlarizării. Întreruperea studiilor nu se poate solicita în semestrul în care studentul îndeplinește condițiile pentru a fi exmatriculat.
 2. Cererea pentru întreruperea studiilor se va depune la secretariatul facultății în primele 10 zile lucrătoare de la începutul semestrului și, în mod excepțional (ex. motive medicale), până la finele activității didactice a fiecărui semestru.
 3. Cererea de revenire se depu​ne la secretariatul facultății cu cel puțin 15 zile înaintea începerii semestrului în care se face revenirea. Revenirea se face la același statut avut în momentul întreruperii, cu condiția respectării capacității de școlarizare a programului de studii și a numărului de locuri bugetate. Acest fapt este adus la cunoștința studentului în momentul întreruperii studiilor, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat în acest sens.
 4. Studentului care solicită întreruperea studiilor i se aduce la cunoștință că nu va putea să-și reia studiile dacă, la momentul revenirii la studii, programul la care a fost înmatriculat nu mai funcționează/nu are serie de studenți/a atins limita maximă a capacității de școlarizare, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat în acest sens.
 5. După revenire, studentul trebuie să satisfacă cerințele planului de învățământ al seriei cu care își continuă studiile. Acest fapt este adus la cunoștința studentului în momentul întreruperii studiilor, menționând pe cererea de întrerupere că a fost informat asupra acestui lucru.
 6. În perioada de întrerupere a studiilor, studentul nu beneficiază de drepturile conferite prin lege studenților (cămin, bursă, reduceri pentru transportul local în comun, CFR, adeverință de student), odată cu cererea de întrerupere acesta depunând la secretariatul facultății carnetul de student și legitimația de transport CFR.