​​

       ​​Taxele de școlarizare sunt propuse de către Consiliile facultăților, avizate de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul Universității, se aplică tuturor studenților înscriși la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” și se achită fie integral, fie în rate, astfel:
  • ​Pentru semestrul I:
    • tranșa I – 50% din taxa semestrială până la 15 octombrie;​​
    • tranșa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 dec​embrie.​
  • Pentru semestrul al II-lea:
    • tranșa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie; 
    • tranșa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.​​

     !ATENȚIE!! la realizarea plăților specificați corect numele și prenumele studentului, matricolul sau cnp-ul, și felul taxei
​​​

Formularul pentru declararea contului IBAN în​ care Universitatea trebuie să vireze bani către studenți
(burse, return​ări de taxe, etc)
poate fi completat
aici

Studenții care în urma redistribuirii, au tr​ecut de la taxă la buget, sau care, sub diferite motive și forme, au achitat în plus taxe către Universitate, au la dispoziție
o procedură pentru recuperar​ea taxei​.
Detalii
a​ic​i


       Plata poate fi făcută​:​
​Folosind platforma de plati o​​​nline a Universitatii

! doar taxe de școlarizare, NU și taxe de refacere !
​La BRD
​​cod facultate: 1231 pt licenţă IF, 2206 pt licenţă ID, 2418 pt master IF, 2468 pt master IFR
cod tranzactie: 31 pt Taxe de scolarizare, 35 pt Taxe​ de refacere, 41 pt Taxe de refacere)​Bănci cu care Universitatea are încheiată o convenție: ​BRD, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank, ING, Banca Transilvania, First (Piraeus) Bank