​Taxele de școlarizare sunt propuse de către Consiliile facultăților, avizate de către Biroul Executiv al Consiliului de Administrație, Consiliul de Administrație și aprobate de Senatul Universității, se aplică tuturor studenților înscriși la studii în anul universitar curent în regim „cu taxă” și se achită fie integral, fie în rate, astfel:

Pentru semestrul I:

- tranșa I – 50% din taxa semestrială până la 15 octombrie;

- tranșa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 dec​embrie.

     Pentru semestrul al II-lea:

- tranșa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie; 

- tranșa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.​


Plata poate fi facuta:

​Folosind platforma de plati o​​​nline a Universitatii

! doar taxe de școlarizare, NU și taxe de refacere !
​La BRD
​​cod facultate: 1231 pt licenţă IF, 2206 pt licenţă ID, 2418 pt master IF, 2468 pt master IFR
cod tranzactie: 31 pt Taxe de scolarizare, 35 pt Taxe​ de refacere)