Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Pentru recuperarea taxelor (de ex: ați fost admis la "cu taxă" dar apoi ați fost redistribuit la "buget") trebuie depuse următoarele documente la secretara specializarii (în timpul programului de lucru cu publicul):

  • cererea de restituire a taxei ; poate fi descarcată de aici​: format word | format .pdf
  • copia cărții de identitate,
  • extras de cont pe numele studentului la o bancă cu care Universitatea are încheiată o convenție: BRD, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha Bank, ING, Banca Transilvania, First (Piraeus) Bank
  • dovada plății în original.

​​​