​​​​​​​​

Cererile de reînmatriculare se depun la secretariatul specializării în perioada 12-20 februarie 2024


Studenţii se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:
 • cererea de reînmatriculare (poate fi descarcată de aici: format .doc​ | format .pdf​)
 • chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD; codul taxei este 29  detalii despre plata taxelor aici);
 • chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a jumatate din taxa de şcolarizare aferentă disciplinelor nepromovate din semestrul 2 (taxa se achită la BRD; codul taxei este 31  detalii despre plata taxelor aici)2 
  • Valoarea tax​ei de scolarizare se stabilește astfel:
   • pentru discipli​nele nepromovate aferente anilor 1 și 2 de studii de licență se achită 67 lei x numărul de credite ale disciplinei
   • pentru disciplinele nepromovate aferente anului 3 de studii de licență se achita 50 lei x numărul de credite ale disciplinei
   • pentru disciplinele nepromovate aferente anilor 1 și 2 de studii de master se achită 83,3 lei x numărul de credite ale disciplinei (pentru o disciplina de 6 credite se achita 500 lei)
 • contractul de studii (se ridică de la FEAA);​
 • fişa de înscriere semestrială.
Studenții care au restanțe din ani ​anteriori celui în care s-au reînmatriculat vor trebui să se înscrie la refaceri. Pentru restanțele din anul în care s-a făcut reînmatricularea nu va trebui depusă cerere.
Pe măsură ce se vor aproba formalitățile de reînmatriculare, se vor crea automa​t conturi de Portal/Teams/Elearning. Până atunci puteți accesa doar partea publică a Portalului.​

Lista studenților propuși pentru exmatriculare la începutul anului universitar 2023-2024 poate fi descărcată de aici

Studenţii exmatriculaţi ca urmare a retragerii de la studii pot fi reînmatriculaţi numai dacă sunt declaraţi admişi în urma concursului de admitere.​​​​

 ‭(Hidden)‬ Content Editor

​​

În atenţia studenţilor propuşi pentru exmatriculare

(inclusiv studenții din anul III – care au cel puțin o restanță)

și a celor care vor să-și întrerupă studiile în anul universar 2021/2022


Cererile de reînmatriculare se depun la secretariatul specializării
în perioada 19 – 28 septembrie 2022

Lista studenţii propu​şi pentru exmatriculare va fi afișată în curând aici
1. Studenţii se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:
 • cererea de reînmatriculare (poate fi descarcată de aici: format .doc | format .pdf)
 • chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);
 • chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a primei jumătăți din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, (taxa se achită la BRD-cod 31)
 • contractul de studii;​
 • fişa de înscriere semestrială.
Studenţii exmatriculaţi ca urmare a retragerii de la studii pot fi reînmatriculaţi numai dacă sunt declaraţi admişi în urma concursului de admitere.
Pe măsură ce se aprobă formalitățile de reînmatriculare se vor crea automat conturi de Portal/Teams/Elearning. Până atunci puteți accesa doar partea publică a Portalului.​

2. Studenţii care doresc să-și întrerupă studiile în anul universitar 2021-2022 vor depune cererea la secretariatul specializării (poate fi descarcată de aici: format .doc | format .​pdf​)​

​​