​​​

În atenţia studenţilor exmatriculatiCererile de reînmatriculare se depun în perioada

7-15 februarie 2022 la secretariatul specializării
Studenţii se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:
 • cererea de reînmatriculare (poate fi descarcată de aici: format .doc | forma​t .pdf)
 • chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);
 • chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a primei jumătăți din taxa de şcolarizare pentru semestrul II al anului universitar 2021-2022, (taxa se achită la BRD-cod 31)
 • contractul de studii;​
 • fişa de înscriere semestrială.
Studenţii exmatriculaţi ca urmare a retragerii de la studii pot fi reînmatriculaţi numai dacă sunt declaraţi admişi în urma concursului de admitere.
Pe măsură ce se aprobă formalitățile de reînmatriculare se vor crea automat conturi de Portal/Teams/Elearning. Până atunci puteți accesa doar partea publică a Portalului.

 ‭(Hidden)‬ Content Editor

​​

În atenţia studenţilor propuşi pentru exmatriculare

(inclusiv studenții din anul III – care au cel puțin o restanță)

și a celor care vor să-și întrerupă studiile în anul universar 2021/2022


Cererile de reînmatriculare și cererile de întrerupere a studiilor se depun în perioada

27 septembrie - 07 octombrie 2021, la secretariatul specializării

Lista studenţii propu​şi pentru exmatriculare poate fi descărcată de aici.
1. Studenţii se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:
 • cererea de reînmatriculare (poate fi descarcată de aici: format .doc | format .pdf)
 • chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);
 • chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a primei jumătăți din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, (taxa se achită la BRD-cod 31)
 • contractul de studii;​
 • fişa de înscriere semestrială.
Studenţii exmatriculaţi ca urmare a retragerii de la studii pot fi reînmatriculaţi numai dacă sunt declaraţi admişi în urma concursului de admitere.
Pe măsură ce se aprobă formalitățile de reînmatriculare se vor crea automat conturi de Portal/Teams/Elearning. Până atunci puteți accesa doar partea publică a Portalului.​

2. Studenţii care doresc să-și întrerupă studiile în anul universitar 2021-2022 vor depune cererea la secretariatul specializării (poate fi descarcată de aici: format .doc | format .​pdf​)​

​​