Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scop și Obiective

Obiectiv general al proiectului vizează creșterea ratei de retenție a studenților înmatriculaţi la ciclul de licenţă în primul an de studii de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi (UAIC), prin sprijinirea a 375 de studenți de anul I, expuşi riscului de abandon, pe perioada de derulare a sub-proiectului, cu scopul de a reduce abandonul școlar.

Obiectivele specifice ale proiectului:

O.S.1. Informarea privind oportunițățile oferite de proiectul ROSE și promovarea obiectivelor proiectului către studenții de la licență prin derularea a 3 campanii de conștientizare pe perioada de implementare a sub-proiectului.

O.S.2. Sprijinirea academică prin programe remediale, îndrumare şi tutorat a unui număr de 375 studenţi  cu risc ridicat de abandon în primul an de studii de licenţă, pe perioada implementării sub-proiectului.

O.S.3. Sprijinirea psihologică şi încurajarea dezvoltării personale a unui număr de 375 studenţi cu risc ridicat de abandon în primul an de studii de licenţă, pe perioada implementării sub-proiectului.

O.S.4. Sprijinirea profesională şi orientarea în carieră a unui număr de 375 studenţi cu risc ridicat de abandon în primul an de studii de licenţă, pe perioada implementării sub-proiectului.

O.S.5. Gestiunea eficientă a resurselor umane, financiare şi logistice dedicate sub-proiectului, precum și monitorizarea grupului ţintă după finalizarea activităţilor de sprijin.