​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Grupul țintă este format din studenţii înmatriculaţi în primul an de licenţă la FEAA din cadrul UAIC Iaşi, cu risc de abandon care îndeplinesc cel puțin una din următoarele condiții:

(1)  Aparțin unor grupuri socio-economice defavorizate, cum ar fi:

  1. provin din familii cu venituri mici;
  2. provin din mediul rural;
  3. sunt persoane cu dizabilități sau boli cronice;
  4. sunt orfani de unul sau de ambii părinți;
  5. provin de la centre de plasament, orfelinate, alte instituții similare;
  6. sunt de etnie rromă.
     

(2)    Au intrat la facultate cu medii mai mici sau egale cu nota 7 la examenul de bacalaureat.

Anul 1 de proiect: minim 125 studenți;

Anul 2 de proiect: minim 125 de studenți;

Anul 3 de proiect: minim 125 de studenți.

NOTA BENE! Locurile sunt disponibile atât pentru studenții înmatriculați pe locurile cu finanțare de la bugetul de stat, cât și cei care sunt înmatriculați pe locurile cu taxă!Trebuie să fii autentificat pe Portal pentru a completa formularul. 
Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.