Skip Ribbon Commands
Skip to main content

„EURO 200” este un program prin care studenții din cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate din Romania cu o vârstă de până la 26 de ani și provin din familii cu un venit lunar brut de maximum 500 RON pe membru de familie (pentru luna aprilie 2024) pot beneficia de un ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, conform H.G. nr. 395/04.05.2023. 

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de Euro pentru un calculator și se acordă o singură dată în cadrul unei familii.


Acte necesare Program “Euro 200"

 

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, studenții care doresc se pot înscrie în sala B 406, între orele 10.00-12.00 până la data de 20 mai 2024, ora 12.00, cu  următoarele documente:

1)   Cererea tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 a Legii 269/2004, format Word sau Pdf​;

  1. Copie a certificatului de naștere  sau a actului de identitate al studentului;
  2. Copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;
  3. Adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
  4. Acte doveditoare, în original, privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii – în original;
  5. Declarația pe propria răspundere a studentului/ei în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut (500 RON) și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard;
  6. Adeverința eliberată de către facultate din care să rezulte că studentul a promovat cu minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii (cu excepția studenților din anul I), respectiv adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții din anul I).

Studenții pot depune o solicitare privind acordarea unui ajutor financiar in vederea achizitionarii unui calculator, conform Legii nr. 269/2004, însoțită de documentele stabilite prin Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004.

            Persoana responsabila din cadrul facultatii este domnișoara secretar Mădălina Adomnicăi.

 

Pentru mai multe detalii, vă rugam să studiați legislația care reglementează Programul Euro 200:

  • Hotărârea nr. 395/04.05.2023 privind modificarea  Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;
  • Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare;
  • Hotărâre nr. 297 din 3 mai 2018  pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004.​