Skip Ribbon Commands
Skip to main content


​​​​​​​​​English translation available at the end of page


  • ​Adeverintele de licență și disertație se eliberează în perioada 18-26 iulie de la ​secretariate (in tipul programului de lucru cu publicul)​​
  • În luna august nu se eliberează acte de studii****postarea inițială****


Adeverintele de licență/disertație se întocmesc pentru toate specializarile (după ce toate comisiile transmit notele în baza de date) și se trimit la Rectorat pentru a fi semnate. Când se întorc la FEAA veți fi informați printr-un anunt pe portal

  • ​​​​Atunci se elibereaza si cele 2/3 documente originale de la dosar, respectiv – pentru cei de la licență -  diploma de bacalaureat și foaia matricolă de la liceu și pentru cei de la master -  diploma de licență, supliment la diploma și diploma de bacalaureat.

Adeverinţele de absolvire se vor elibera până la data de 26 iulie personal sau altei persoane doar cu procură notarială, de la Secretariatul specializării, în timpul programului de lucru cu publicul.

  • In luna august nu se elib​erează acte de studii.

Absolvenţii trebuie să prezinte doar cartea de identitate. Fişa de lichidare vizată este la secretariat.

 

Când primiți adeverința:

  • Verificaţi datele din adeverinţă şi semnalaţi eventuale neconcordanţe.
  • Faceţi mai multe copii simple sau legalizate după adeverinţa de absolvire, înainte de a depune actele în dosarul de admitere la master, angajator etc.
  • Nu o pierdeţi! Această adeverinţă înlocuieşte diploma şi suplimentul de diplomă, până la eliberarea acestora după aproximativ 1 an, de către Rectorat – Biroul Acte de studii.
  • Nu se eliberează altă adeverinţă (are regim de diplomă).​


​​******​​

  • ​The certificates for th​e bachelor exam and disertation exam can pe picked up from your secretary starting 18th of July, until 26th of July
  • In August the secretary will not be releasing any kind of study papers​The certificates for the bachelor and dissertation exams (July 2024 session) ​will be available f​or picking up from your secretary starting a date to be announced, until 26'th of July 2024. There are no documents being signed or released during the month of August. Be advised, this is the only certificate available to you until your diploma is ready (aproximatively one year from now). Contact your secretary for further information​