Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Studenții de la toate specializările și liniile de studii care au disciplina "Practică" în programul de studii trebuie să completeze formularul de aici.  

 • Formularul trebuie completat de pe numele titularului.
 • Formularul poate fi completat o singură dată, dar vă puteți modifica răspunsul până la termenul limită folosind link-ul de aici

În funcție de programă și disciplină, Practica poate fi făcută: 

 • pe date publice, caz în care nu se semnează convenție de practică (doar se completează formularul)
 • într-o organizație, caz în care trebuie semnat și încarcat în formular unul din urmatoarele documente:
  • Convenție​ Cadru privind efectuarea stagiului de practică prevăzut în planul de învățămînt (format .doc | format .pdf)​
   • Acest documen​t trebuie semnat de studentii care au in programa disciplina Pra​ctica de specialitate si care fac stagiul in perioada din anul universitar dedicata acestei activitati (de obicei in ​semestrului 2)
  • Convenție Cadru privind efectuarea stagiului de practică în alte cond​iții decât ​cele prevăzute în planul de învățământ​​​ (format .doc | format .pdf)​
   • ​Acest document trebuie semnat de studentii care fac stagiul inafara perioadei din anul universitar dedicata acestei activitati (indiferent daca au sau nu in programa acestui an universitar disciplina Practica de specialitate)

Convențiile de practică semnate în anul universitar 2022-2023 au fost arhivate aici.