Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rezultatele conferinței pot fi descărcate de aici:
Rezultate conferinta BGRF 2024.pdf


***postarea anterioară***


​Programul conferintei poate fi descarcat de aici: 
Program Conferinta Masterala 2024.pdf


​Call for papers 


​Conferința “Business Graduates Research Forum” 2024 (ediția a V-a) este un eveniment care vizează creşterea implicării studenților masteranzi în activitatea științifică, în vederea mai bunei lor pregătiri profesionale și a deschiderii oportunităților de urmare a studiilor doctorale. 

Public țintă: studenți masteranzi în domeniul economic de la toate specializările Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sau din cadrul unor universități partenere din țară și străinătate (ex. Republica Moldova, studenți Erasmus etc.). 

Organizatori: Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) 

Data și locația: 17 mai 2024, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Corp B 

Conferința include trei secțiuni: 

  • Secțiunea A. Studiu al literaturii (Literature review) –sunt prezentate analitic studii ale literaturii științifice, realizate în vederea fundamentării unei cercetări. 
  • Secțiunea B. Rezultate preliminare (Research paper) –sunt prezentate rezultate preliminare ale cercetărilor derulate de masteranzi, obținute după colectarea unor date și prelucrarea lor. 
  • Secțiunea C. Proiecte în echipă (Research paper) - sunt prezentate rezultate ale cercetărilor derulate de către echipe de masteranzi, obținute după colectarea unor date și prelucrarea lor. 

Cele mai bune lucrări vor fi premiate și publicate ulterior într-un volum de articole științifice.  

Termen limită pentru trimiterea rezumatului: 10 mai 2024.

Pentru detalii complete click aici.