Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Lista studenților care beneficiază de bursă de studiu în semestrul 2 al anului universitar 2023-2024

poate fi descărcată de aic​i (necesită autentificare)

  • Acordarea bursei este condiționată de depunerea fișei de înscriere semestrială la secretariat. 
  • Toti studenții beneficiari de bursă sunt rugați să comunice contul IBAN la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor completând formularul de aici pana pe data de 8 aprilie 2024 ora 15.00 
  • Contestatiile se depun pana pe 4 aprilie 2024 ora 15.00 la secretariatul FEAA (B411). 
  • Conform art. 23. (a). din Regulamentul de burse al UAIC, studentii pot beneficia de orice tip de bursa pentru un singur program de studii de licenta si un singur program de studii de master. Rugam studentii aflati in situatia de a beneficia de bursa la un al doilea program de studii sa contacteze secretariatul.

​Precizări privind acordarea burselor de merit și de studiu,
în semestrul 2 al anului universitar 2023/2024

 

Pentru semestrul 2 al anului universitar 2023/2024, FEAA a primit, prin repartizare de la minister, via UAIC, suma de 6.389.460 lei pentru bursele de performanță ale studenților români (BP1 și BP2), precum și pentru bursele sociale (BS) și pentru cele ocazionale (BO). Sumele din acest semestru nu sînt comparabile cu cele din semestrele precedente, deoarece cuantumurile burselor au crescut semnificativ, începînd cu acest an universitar, astfel:

- bursa socială a trecut de la 580 lei la 900 lei (suma minimă impusă de minister)  – o creștere de 55%;

- bursa de performanță 1 (BP1), pe care o putem compara cu fosta bursă S1, a crescut de la 630 lei la 1.050 lei – o creștere de 67%;

- bursa de performanță 2 (BP2), pe care o comparăm cu fosta bursă S2, a crescut de la 580 lei la 950 lei – o creștere de 64% (conform reglementărilor emise de minister, bursa de performanță trebuie să fie mai mare decît bursa socială minimă).

Fondul de burse a crescut doar de la 4.652.550 lei (în semestrul 2, 2022/2023) la 6.389.460 lei, adică o sporire de 37,33%, (mult) mai mică decît creșterile valorilor individuale ale burselor.

Aceste evoluții inegale au făcut ca numărul de burse să scadă, de la 879 (în semestrul 2 din 2022/2023) la 665, în acest semestru.

Universitatea repartizează fondul de burse către facultăți în funcție de numărul de studenți români finanțați de la buget. Același criteriu este folosit de comisia de burse a FEAA pentru împărțirea banilor pe formații de studiu.

În semestrul 2, 2023/2024, în FEAA funcționează 74 de formații de studiu individuale, la învățămînt cu frecvență (specializări și ani). Fiecare din aceste formații are ierarhia proprie, deci ultima medie/ultimul punctaj pentru care s-a acordat bursă diferă (semnificativ) de la o formație la alta.

Din suma totală primită, se rezervă minim 30% pentru bursele sociale. Sumă rămasă după rezervarea banilor aferenți burselor sociale s-a repartizat pe formații în funcție de numărul de studenți eligibili ai fiecărei formații și de numărul de luni de bursă.

Repartizarea în cadrul formațiilor s-a făcut astfel:

- din suma totală alocată formației, 30% este destinată burselor BP1, cu condiția ca eventualii beneficiari să aibă cel puțin 270 puncte;

- restul banilor merg către bursele BP2 (cu punctaj de minimum 200).

Realizarea punctajului minim pentru a fi eligibil în cazul unui tip de bursă nu garantează în nici un fel primirea bursei respective: condițiile de punctaj și de număr de burse rezultat din calcule trebuie îndeplinite cumulativ.

În caz de punctaje/medii egale, departajarea se face pe baza situației din semestrul precedent sau pe baza criteriilor folosite la admitere (în cazul anului 1); dacă egalitatea se menține, se apelează la criterii suplimentare. Studenții care, în semestrul precedent, au fost cu mobilități Erasmus își păstrează bursa (dacă au avut-o), indiferent de punctajul acumulat prin echivalarea notelor obținute în străinătate, cu condiția să fi acumulat 30 credite.

Criteriile și regulile privind distribuirea burselor se găsesc ordinele ministrului educației, în regulamentul specific al UAIC, în hotărîrile senatului UAIC, ale consiliului FEAA și ale biroului executiv al FEAA, precum și în deciziile comisiei de burse de la nivelul FEAA.