Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​English translation available at the end of page​​

Adeverintele de licență/disertație se întocmesc pentru toate specializarile (după ce toate comisiile transmit notele în baza de date) și se trimit la Rectorat pentru a fi semnate. Anunțul de față va fi modificat atunci când se întorc de la Rectorat și poate începe distribuirea către absolvenți.  Tot atunci se elibereaza si cele 2 documente originale de la dosar, respectiv – pentru cei de la licență -  diploma de bacalaureat și foaia matricolă de la liceu și pentru cei de la master -  diploma de licență, supliment la diploma și diploma de bacalaureat.

Adeverinţele se vor elibera în perioada 14 iulie - 28 iulie 2023 personal sau altei persoane doar cu procură notarială, de la Secretariatul specializării, în timpul programului de lucru cu publicul

 In luna august nu se eliberează acte de studii.

Absolvenţii trebuie să prezinte doar cartea de identitate.

Fişa de lichidare vizată este la secretariat.

 

Foarte important:

  • Verificaţi datele din adeverinţă şi semnalaţi eventuale neconcordanţe.
  • Faceţi mai multe copii simple sau legalizate după adeverinţa de absolvire, înainte de a depune actele în dosarul de admitere la master, angajator etc.
  • Nu o pierdeţi! Această adeverinţă înlocuieşte diploma şi suplimentul de diplomă, până la eliberarea acestora după aproximativ 1 an, de către Rectorat – Biroul Acte de studii.
  • Nu se eliberează altă adeverinţă (are regim de diplomă).

​ 


​​******​​

​The certificates for the bachelor and dissertation exams will be available for picking up from your secretary from 12'th of July until the 28'th of July 2023. There are no documents being signed or released during the month of August. Be advised, this is the only certificate available to you until your diploma is ready (aproximatively one year from now). Contact your secretary for further information​