​​​​​​​

Cererile de reînmatriculare se depun la secretariatul specializării în perioada 6-10 februarie 2023


Studenţii se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:
 • cererea de reînmatriculare (poate fi descarcată de aici: format .doc | format .pdf)
 • chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD; codul taxei este 29  detalii despre plata taxelor aici);
 • chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a taxei de şcolarizare aferentă disciplinelor nepromovate din anul în care vă reînmatriculați (taxa se achită la BRD; codul taxei este 31  detalii despre plata taxelor aici):
  • Valoarea tax​ei - studii universitare de licență​
   • pentru discipli​nele aferente anului 1 de studiu se achită 67 lei x numărul de credite ale disciplinei
   • pentru disciplinele aferente anilor 2 și 3 de studii se achita 50 lei x numărul de credite ale disciplinei.
  • Valoarea taxei​ - stu​dii universitare de master 
   • pentru disciplinele aferente anului 1 de studiu se achită 83,3 lei x numărul de credite ale disciplinei (pentru o disciplina de 6 credite se achita 500 lei)
   • pentru disciplinele aferente anului 2 de studiu se achită 58,3 lei x numărul de credite ale disciplinei (pentru o disciplina de 6 credite se achita 350 lei)
 • contractul de studii (se ridică de la FEAA);​
 • fişa de înscriere semestrială.
Studenții care au restanțe din ani ​anteriori celui în care s-au reînmatriculat trebuie să se înscrie la refaceri. Pentru restanțele din anul în care s-a făcut reînmatricularea nu trebuie depusă cerere.
Pe măsură ce se aprobă formalitățile de reînmatriculare se vor crea automa​t conturi de Portal/Teams/Elearning. Până atunci puteți accesa doar partea publică a Portalului.​

Studenţii exmatriculaţi ca urmare a retragerii de la studii pot fi reînmatriculaţi numai dacă sunt declaraţi admişi în urma concursului de admitere.​​​

 ‭(Hidden)‬ Content Editor

​​

În atenţia studenţilor propuşi pentru exmatriculare

(inclusiv studenții din anul III – care au cel puțin o restanță)

și a celor care vor să-și întrerupă studiile în anul universar 2021/2022


Cererile de reînmatriculare se depun la secretariatul specializării
în perioada 19 – 28 septembrie 2022

Lista studenţii propu​şi pentru exmatriculare va fi afișată în curând aici
1. Studenţii se vor putea reînmatricula (în funcţie de situaţia şcolară şi de capacitatea de şcolarizare) cu următoarele documente:
 • cererea de reînmatriculare (poate fi descarcată de aici: format .doc | format .pdf)
 • chitanţa de plată a taxei de reînmatriculare în cuantum de 200 lei (taxa se achită la BRD-cod 29);
 • chitanţa de plată a debitului restant din taxa de şcolarizare (unde este cazul);
 • chitanţa de plată a primei jumătăți din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, (taxa se achită la BRD-cod 31)
 • contractul de studii;​
 • fişa de înscriere semestrială.
Studenţii exmatriculaţi ca urmare a retragerii de la studii pot fi reînmatriculaţi numai dacă sunt declaraţi admişi în urma concursului de admitere.
Pe măsură ce se aprobă formalitățile de reînmatriculare se vor crea automat conturi de Portal/Teams/Elearning. Până atunci puteți accesa doar partea publică a Portalului.​

2. Studenţii care doresc să-și întrerupă studiile în anul universitar 2021-2022 vor depune cererea la secretariatul specializării (poate fi descarcată de aici: format .doc | format .​pdf​)​

​​