Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​

 • Înscrierile au loc în ​perioada 21-23 februarie 2022 (ora 14:00) exclusiv online pe Portal​

 • Susținerea examenului de licență/disertație va avea loc în perioada 25-27 februarie 2022
  • Informații au fost postate pe paginile de Licență sau Disertație  ale fiecarei specializări de pe Portal.​
  • ​Tematica și bibliografia pentru examenul de licență - proba 1 (Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate”):

 • ​Pentru proble​me tehnice legate de aplicația de înscriere la licență/disertație trimiteți email (de preferat cu captură​ de ecran) la valy.greavu@feaa.uaic.ro​

 • Actele nece​sare pentru înscriere:
  • Fișă de înscriere (se va completa online formularul de înscriere);
  • Cartea de identitate/pașaport (scanat)
  • Certificatul de naştere (scanat)
  • Lucrarea de licenţă/disertație – în format PDF
  • Declarația de originalitate, avizată de coordonatorul științific (poate fi descarcată de aici);
  • Declarația privind înregistrarea audio-video (poate fi descarcată de a​ici​)
  • Chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de licenţă/disertaţie (200 lei). Taxa se poate plăti la BRD (codul facultatii: 1231 pentru IF si 2206 pentru ID, codul taxei: 30) sau la altă bancă/prin online banking in contul BRD mentionat aici. NU folositi aplicatia de plăți online a Universității!​​