IMPORTANT!

TAXE DE ŞCOLARIZARE

Prezentarea la probele de evaluare pentru disciplinele cu 100% EVP (evaluare pe parcurs) și la examenele finale din sesiune este condiţionată de achitarea taxelor de şcolarizare.

Conform regulamentului studiilor universitare, taxa de școlarizare semestrială se achită fie integral, fie în rate astfel:

prima tranșă de 50% până la 15 martie 2021

a doua tranșă de 50% până la 15 mai 2021.

Lista studentilor care au taxe restante poate fi consultată aici (necesită autentificare)


Studenţii care au plătit taxele de şcolarizare şi apar pe această listă sunt rugaţi să-şi clarifice situaţia taxelor cu cel puţin 3 zile înainte de examen.