Studenții care doresc să se retragă de la facultate
trebuie să contacteze secretara specializării cu cel puțin 48 de ore
înainte de a veni să-și ridice dosarul de la FEAA, 
pentru a demara demersurile necesare în vederea eliberării fișei de lichidare.​