Au fost afișate Convențiile-cadru privind efectuarea stagiului de practică din planul de învățământ, în cadrul programelor de studii universitare de licență/masterat.

Aceste documente trebuie semnate de reprezentanții organizatiei în care studenții efectuează stagiul de practică, și apoi depuse la Secretariatul specializării.