• Examenele din sesiunea de restanțe februarie 2021 se organizează doar pentru disciplinele fără evaluare integrală pe parcurs (non 100% EVP), din semestrul 1 al anului universitar 2020-2021.
  • Studenții sunt înscriși automat la examenele (și restanțele) aferente anului de studiu în care sunt înmatriculați sau reînmatriculați, fără a fi nevoie de cerere.

  • Cererile de măriri se depun online cel târziu cu două zile înaintea examenului (trei, dacă examenul este duminică/luni dimineață). 
  • Studenții pot susține maxim două măriri, indiferent dacă sunt integraliști sau nu. 
  • Se pot depune cereri de mărire doar pentru discipline din semestru curent, care nu au evaluare pe parcurs (EVP100%).