Toate conturile de acces pe Portal ale studenților au fost șterse si vor fi recreate. 

Nu au fost afectate conturile profesorilor, doctoranzilor si ale aparatului administrativ