Cererile privind echivalarea unor discipline promovate la alte facultăți/specializări se pot depune (fizic sau pe e-mail)

 în perioada 05 - 09.10.2020.

Acestea vor fi însoțite de situația școlară și fișele disciplinelor în cauză. Studenții vor plati taxa aferentă disciplinei respective conform regulamentelor în vigoare.