În urma instituirii  stării de urgență pe teritoriul României și a adoptării Ordonanţei Militare nr. 3 din 24 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a întreprins o serie de măsuri de protejare a studenților și a angajaților instituției, punând pe prim plan sănătatea și integritatea acestora. Astfel, începând cu data de 13 martie 2020, activitatea didactică și de cercetare la UAIC se desfășoară online,  ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al UAIC de a suspenda activitățile didactice față în față.​  


INFORMAȚII PENTRU STUDENȚI (IF, ID, IFR)
INFORMAȚII PENTRU CADRE DIDACTICE​
 • ​Toţi studenţii vor accesa
 • Detaliile privind accesul se regăsesc la adresele precizate mai sus. Pentru probleme tehnice:
 • Studenţii vor accesa materialele didactice aferente semestrului curent.
 • Evaluările programate se vor desfăşura pe platforma Moodle conform planificării, cu excepţia situaţiilor în care titularul disciplinei decide şi anunţă în timp util alte condiţii de desfăşurare.
 • Conform orarului existent cadrele didactice vor fi prezente pe platforma Moodle la ora programată pentru interacţiune prin chat în cazul în care există întrebări.
 • Instrumentele instituţionale de comunicare sunt Portalul FEAA şi platforma Moodle FEAA
 • În această perioada:
  • Biblioteca FEAA este închisă
  • Aparatul administrativ (secretariatele, baza de date, serverul, elearning, etc) nu are program de lucru cu publicul față în față, dar personalul poate fi contactat telefonic sau prin email folosind informațiile de pe site-ul FEAA

 • ​Instrumentele instituţionale de comunicare sunt
 • În vederea accesului pe platforma Moodle consultaţi tutorialul aflat la http://portal.feaa.uaic.ro/elearning/Documents/Moodle%20FEAA%20acces%20si%20mod%20de%20lucru.pdf.
 • Toate cadrele didactice titulare şi asociate vor încărca pe platforma Moodle FEAA şi/sau Portal FEAA materialele didactice adaptate la specificul activităţilor online.
 • Coordonatorii de disciplină au obligaţia de a monitoriza toate aceste activităţi.
 • Realizarea activităţilor de încărcare a materialelor didactice trebuie să se desfăşoare până cel mai târziu data programată de desfăşurare a activităţii conform orarului (minim materiale didactice necesare următoarei întâlniri).
 • Toate cadrele didactice titulare şi asociate sunt obligate să fie disponibile, conform orarului aferent semestrului în curs, pe platforma Moodle pentru a răspunde întrebărilor studenţilor.
 • Activităţile de evaluare a studenţilor se vor desfăşura exclusiv pe platform Moodle, astfel:
  • Se vor redacta teste în funcţie de specificul disciplinei.
  • Testele vor fi transmise în format editabil la adresa elearning@feaa.uaic.ro sau vor fi încărcate personal pe platforma Moodle în spaţiul alocat disciplinei.
  • Evaluările se vor desfăşura conform planificării cu excepţia situaţiilor în care decideţi şi anunţaţi în timp util alte condiţii de desfăşurare.
 • Activităţile didactice din norma de bază şi plata cu ora se raportează în acelaşi mod ca până acum (completare FAZ).
 • Pentru probleme tehnice:


Anunțul oficial al Universității pe acest subiect poate fi consultat aici