Sign In

Anul nașterii

 

Anul înmatriculării la programul (specializarea) de licență (ciclul I)

 

Ați absolvit programul (specializare) de licență Informatică Economică de la FEAA (UAIC)?

No

Ați absolvit un alt program (decât Informatică Economică) de licență  de la FEAA (UAIC) ?

No

Numele specializării de licență de la FEAA (UAIC Iași) (dacă este diferit de specializarea de Informatică Economică)

Sức khỏe

Ați absolvit programul de licență al unei alte facultăți (decât FEAA) din UAIC Iași ?

No

Ați absolvit programul de licență la altă instituție decât UAIC Iași ?

No

Numele instituției și localitatea (în cazul în care ați absolvit o altă specializare pentru ciclul I de licență decât UAIC)

 

Numele facultății (în cazul în care ați absolvit o altă specializare pentru ciclul I de licență decât FEAA)

 

Numele specializării (în cazul în care ați absolvit o altă specializare pentru ciclul I de licență la altă instituție)

 

Anul finalizării programului de licență (examenelor/evp-urilor)

 

Anul susținerii lucrării de diplomă

 

Anul înmatriculării la masterul SIA

 

Anul finalizării examenelor/evp-urilor masterului

 

Anul susținerii lucrării de disertație

 

De când ați fost (și/sau sunteți) angajat ?

 

Lucrați în domeniul IT?

No

Care este domeniul firmei/organizației în care lucrați? (Puteți alege mai multe opțiuni)

 

Firma la care lucrați este

 

Ce (sub)domeniu tehnic s-ar potrivi descrierii postului dvs? (Puteți bifa mai multe opțiuni)

 

Postul dvs. este localizat în Iași?

No

Postul dvs. este localizat în România?

No

Localitatea (din România) în care lucrați

 

Țara în care lucrați

Romania

Localitatea în care lucrați

Iași

Poziția managerială a postului dvs.

 

Nivel venitului lunar al postului dvs. se situează pe următorul palier

 

Alt domeniu tehnic (sau domenii) decât cele enumerate mai sus care s-ar potrivi descrierii postului dvs.

 

Enumerați maximum cinci atuuri (nici nu sunt atâtea :) ) ale masterului și absolvenților SIA

 

Enumerați maximum cinci (dintre multele) puncte slabe ale masterului și absolvenților SIA

Sexul dvs. (adică genul):

 

Care este mesajul dvs. pentru foştii profesori de la masterul SIA?

Care este mesajul dvs. pentru foştii colegi de la SIA?

 

Care este mesajul dvs. pentru viitorii studenţi ai masterului SIA?

 

Clienţii principali ai firmei la care lucraţi sunt:

 

Aţi beneficiat pe perioada studiilor de mobilităţi de practică ERASMUS (sau alte acorduri internaţionale)?

No

Aţi beneficiat pe perioada studiilor de mobilităţi de studiu ERASMUS (sau alte acorduri internaţionale) ?

No

Care este interesul dvs. pentru ciclul doctoral?

 

Evaluaţi, pe o scală de la 1 la 5, măsura în care, pe perioada studiilor, aţi participat la:

  Mic Mediu Mare 
  12345N/A
Elaborarea de aplicaţii pentru alte companii şi instituţii 
Elaborarea de aplicaţii pentru FEAA sau universitate 
Scrierea de articole pentru jurnale ştiinţifice 
Scrierea de cărţi de specialitate 
Sesiuni de comunicări studenţeşti 
Olimpiade studenţeşti 
Cluburi de programare 
Cercuri de cercetare ştiinţifică 

Apreciați următoarele elementele ale masterului SIA

  Mic Mediu Mare 
  12345N/A
Modul de desfășurare a stagiului practic în companii 
Utilitatea stagiului practic în companii (din programa anului II) 
Colaborarea cu profesorul îndrumător al lucrării dvs. de disertație 
Conținutul științific al lucrării dvs. de disertație 
Conținutul profesional al lucrării dvs. de disertație 

Precizați acordul/dezacordul dvs. cu privire la absolvenții SIA şi piaţa IT:

  Total dezacord Neutru Total de acord
  12345
Profesorii SIA trebuie să lucreze în/cu companii 
Masterul SIA trebuie legat mai bine de angajatori (companii) 
Masterul SIA trebuie orientat și mai mult spre cercetare 
Masterul SIA trebuie orientat și mai mult spre chestiuni practice 
Masterul SIA trebuie orientat și mai mult spre chestiuni de fundament teoretic 
Perspectivele piaței IT internaționale sunt pozitive 
Perspectivele piaței IT naționale sunt pozitive 
Perspectivele piaței IT locale sunt pozitive 
Absolvenții SIA au pregătirea necesară și suficientă pentru dobândirea unui post 
Masterul SIA este necesar pieței IT internaționale 
Masterul SIA este necesar pieței IT naționale 
Masterul SIA este necesar pieței IT locale 

Apreciați (pe o scală de la 1 la 5) modul în care vi s-au predat următoarele arii de interes:

  Rau Neutru Bine 
  12345N/A
Testare 
Sisteme inteligente/hibride 
Sisteme de asistare a deciziilor/Depozite de date 
Programare 
Managementul proiectelor 
Managementul informațiilor și cunoștințelor 
Guvernanță IT 
CRM/ERP 
Contabilitate 
Baze de date 
Auditul sistemelor informaționale 
Arhitecturi și aplicații multi-strat 
Aplicații mobile 
Analiză/proiectare 

Apreciați (pe o scală de la 1 la 5) cât de UTILE vi se păreau ÎN SEMESTRUL DE PREDARE disciplinele de la masterul SIA, pe următoarele arii de interes:

  Deloc Neutru Foarte utile 
  12345N/A
Testare 
Sisteme inteligente/hibride 
Sisteme de asistare a deciziilor/Depozite de date 
Programare 
Managementul proiectelor 
Managementul informațiilor și cunoștințelor 
Guvernanță IT 
CRM/ERP 
Contabilitate 
Baze de date 
Auditul sistemelor informaționale 
Arhitecturi și aplicații multi-strat 
Aplicații mobile 
Analiză/proiectare 

Apreciați pe o scală de la 1 la 5 cât de UTILE v-au fost, până în prezent, disciplinele de la masterul SIA, pe următoarele arii de interes

  Deloc Neutru Foarte utile 
  12345N/A
Testare 
Sisteme inteligente/hibride 
Sisteme de asistare a deciziilor/Depozite de date 
Programare 
Managementul proiectelor 
Managementul informațiilor și cunoștințelor 
Guvernanță IT 
CRM/ERP 
Contabilitate 
Baze de date 
Auditul sistemelor informaționale 
Arhitecturi și aplicații multi-strat 
Aplicații mobile 
Analiză/proiectare 

Care este, după experiența de masterand SIA, gradul dvs. de mulțumire (exprimat pe o scală de la 1 la 5) față de:

  Nemultumit Neutru Foarte multumit 
  12345N/A
Relația cu decanatul FEAA 
Relația cu secretariatul (mastere) FEAA 
Gradul de curățenie a spațiilor FEAA 
Site-ul web al UAIC 
Site-ul web al FEAA 
Portalul FEAA 
Infrastructura IT a FEAA (laboratoare) 
Infrastructura not-IT a FEAA 
Orarul activităților de laborator/seminar 
Orarul activităților de curs 
Suportul bibliografic (inclusiv biibliotecă) oferit 
Prestația științifică a profesorilor 
Prestația profesională a profesorilor 
Prestația didactică a profesorilor 
Relația studenți-studenți 
Relația profesori-studenți la SIA 
Corectitudinea (profesorilor) la evaluări 
Disciplinele studiate 
Profesorii de la masterul SIA 
Masterul SIA (per ansamblu) 
Created at 04.09.2020 15:12 by ***
Last modified at 04.09.2020 15:12 by ***