Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dragi studen​ți,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași derulează un studiu privind privind identificarea așteptărilor studenților din anii terminali (licență și master) de la viitorii angajatori, în cadrul proiectului FDI Șanse egale la educație - echitate în societate! (SE3S), Cod proiect CNFIS-FDI-2021-0489.
Universitatea realizează constant studii și analize privind inserția absolvenților pe piața muncii pentru a lua cele mai bune măsuri de adaptare a curriculei în vederea unei integrări de succes! De aceea, opiniile studenților sunt foarte importante pentru universitate.
Completarea chestionarului durează cca. 10 minute, iar datele sunt strict confidențiale. Completarea chestionarului este anonimă.

Vă transmitem link-ul de acces la chestionarul privind așteptările studenților de la viitorii angajatori: https://forms.gle/bxuGReMTH5c1MaYb7​ 

Chestionarul poate fi completat în perioada 13 – 31 Octombrie 2021.


Vă mulțumim anticipat pentru implicarea în acest studiu,
Echipa proiectului FDI Șanse egale la educație - echitate în societate! (SE3S)