Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pentru decontarea abonamentelor achiziționate în luna octombrie 2023, solicitările pot fi depuse la secretariatele specializărilor în perioada 20 – 29 noiembrie 2023 (în timpul programului cu publicul)

Decontul se acordă în baza urmatoarelor documente
  • Cerere decontare abonament (Anexa 1), completată și semnată de către student; cererea poate fi descărcata de aici: format .doc | format .pdf
  • Copie legitimație abonament SCTP (cartonul cu fotografia), pe care sunt înscrise numele și prenumele studentului, precum și nr. și seria legitimației, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Tichetul abonamentului achiziționat, în original. ”Seria carton” de pe tichet trebuie să fie aceeași cu seria de pe legitimația abonament, în cazul în care abonamentul a fost achiziționat de la Tonetele CTP;
  • Dovada efectuării plății (bon fiscal/chitanță/detalii tranzacție pentru plățile on-line, adică extrasul de cont, pe numele titularului);
  • Dacă studentul beneficiază de reducere 100% va depune documente justificative;
  • Contul IBAN la care titular este studentul – în cazul în care nu mai corespunde cu Contul IBAN depus la dosarul studentului;
  • Pe toate copiile depuse, studentul va scrie "Conform cu originalul" și va semna.

Studenții care au achiziționat abonamentele la preț integral prin aplicația 24Pay vor atașa în dosarul menționat mai sus listări după documente electronice echivalente (de exemplu: capturi de ecran listate din aplicația 24Pay).

Aducem aminte, studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin.(1) din Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport. Normele metodologice privind transportul cu metroul și trenul sunt adoptate prin Hotărâre a Guvernului. Suma decontată va fi în procent de 90% din prețul întreg sau, după caz, de 100%​***postarea anterioara***

Începând cu 19 octombrie, studenții Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași vor putea să achiziționeze abonamente reduse de la punctele de vânzare ale Companiei de Transport Public Iași, la prețul de 11 lei, în baza carnetului de student​. Tot de miercuri va fi disponibilă achiziția și din aplicația 24 pay.
Studenții orfani beneficiază, ca și până acum, de abonamente gratuite, prin aplicație sau de la casieria CTP Iasi.


***postarea anterioara***


Ministerul Educației a transmis, prin adresa nr. 694/GP din data de 4 octombrie 2023, către toate instituțiile de învățământ superior de stat, informații despre faptul că studenții înmatriculați în cadrul unei instituții de învățământ superior de stat vor achiziționa un titlu de călătorie la tariful aprobat pentru studenți, iar decontarea în procent de 90% sau integrală, după caz, se va face de către instituția de învățământ superior de stat pentru fiecare student, în baza documentelor de transport prezentate. Adresa poate fi descărcată de aici

Prin urmare, studenții vor achiziționa abonamentele de transport la preț întreg, urmând ca Universitatea să le deconteze. 

În aceste condiții, nu mai este necesară eliberarea adeverințelor de la secretariatele facultăților.


Vom reveni cu mai multe detalii privind decontarea în zilele următoare, pe măsură ce le primim de la Minister.