Skip Ribbon Commands
Skip to main content

TAXE DE ŞCOLARIZARE

Prezentarea la probele de evaluare pentru disciplinele cu 100% EVP (evaluare pe parcurs) și la examenele finale din sesiune este condiţionată de achitarea taxelor de şcolarizare.

Conform regulamentului studiilor universitare, taxa de școlarizare semestrială se achită fie integral, fie în rate astfel:

  • prima tranșă de 50% până la 15 martie 2022
  • a doua tranșă de 50% până la 15 mai 2022.

Detalii despre plata taxelor sunt postate aici

Lista nominală cu studenţii care nu au achitat taxele de şcolarizare şi nu se pot prezenta la examenele din sesiunea iunie 2022 poate fi consultata mai jos (necesita autentificare)​:

 Studenţii care au plătit taxele de şcolarizare şi apar pe această listă sunt rugaţi să-şi clarifice situaţia taxelor.