Skip Ribbon Commands
Skip to main content


ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR DIN ANUL I CARE ÎN URMA REDISTRIBUIRII

AU TRECUT DE LA TAXĂ LA BUGET

 

Pentru recuperarea taxei, trebuie depuse următoarele documente la secretara specializarii (în timpul programului de lucru cu publicul) în perioada 03.10.2022-07.10.2022:

  • cererea de restituire a taxei ; poate fi descarcată de aici​: format word | format .pdf
  • copia cărții de identitate,
  • extras de cont pe numele studentului
  • dovada plății în original.

​​