Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Au fost afișate Convenț​iile-cadru privind efectuarea stagiului de practică din planul de învățământ, în cadrul programelor de studii universitare de licență/masterat.

Aceste documente trebuie semnate de reprezentanții organizatiei în care studenții efectuează stagiul de practică. Acestea trebuie încărcate pe Portal folosind instrucțiunile de aici

Mai multe detalii despre practica de specialitate veți primi în curând prin intermediul tutorilor de practică.​