Skip Ribbon Commands
Skip to main content
​​BURSE DE MERIT ȘI DE STUDIU 
​BURS​E SOCIALE
Lista studenţilor beneficiari de bursă de studiu pe sem. 1 - 2022-2023 poate fi consultată aici (necesită autentificare)

Eventualele contestatii se depun pana pe 15.11.2022 ora 12.00 la adresa istrate@uaic.ro.
​Acordarea bursei este condiționată de depunerea fișei de înscriere semestrială la secretariat și de completarea formularului de declarare a contului IBAN de aici (termen limită: 17 noiembrie 2022 ora 16.00; formularul nu trebuie completat de studenții care au declarat IBAN-ul în anii anteriori). ​Vedeți anunțul de aici dacă nu ați declarat IBAN-ul la timp


Precizări privind acordarea burselor de merit și de studiu,
în semestrul 1 al anului universitar 2022/2023

Pentru semestrul 1 al anului universitar 2022/2023, FEAA a primit, prin repartizare de la minister, via UAIC, suma de 2.338.501 lei pentru bursele de merit (M), de studiu (S1 și S2), sociale (BS) și ocazionale (BO). În tabelul următor apar sumele primite de FEAA pe aceeași destinație în ultimii șase ani (de cînd s-a majorat semnificativ cuantumul burselor individuale), pentru semestrul 1.

SemestrulSuma primită
(lei)
Număr de burse de merit și de
studiu acordate la FEAA
1, 2022/20232.338.501864
1, 2021/20222.494.638913
1, 2020/20212.374.614906
1, 2019/20203.368.8321.313
1, 2018/20192.429.232938
1, 2017/20182.505.146979

 

Din suma totală primită, se rezervă minim 30% pentru bursele sociale.

Universitatea repartizează fondul de burse către facultăți în funcție de numărul de studenți români finanțați de la buget. Același criteriu este folosit de comisia de burse a FEAA pentru împărțirea banilor pe formații de studiu.

În semestrul 1, 2022/2023, în FEAA funcționează 73 de formații de studiu individuale, la învățămînt cu frecvență (specializări și ani). Aceste formații au studenți eligibili pentru a primi burse (nu se includ aici formațiile de la Bălți).

Sumă rămasă după rezervarea celor minim 30% aferenți burselor sociale s-a împărțit la numărul total de studenți eligibili; rezultatul s-a înmulțit cu numărul de studenți eligibili pe fiecare formație, ajungînd la fondul aferent fiecărei formații în parte.

Repartizarea în cadrul formațiilor s-a făcut astfel:

- burse de merit: 2,5% din numărul de studenți eligibili cu cel puțin 288 puncte pe semestrul anterior; conform regulamentului, studenții anilor întîi nu sînt eligibili pentru bursele de merit (M) în semestrul 1;

- din suma totală alocată formației și rămasă după atribuirea burselor de merit, 30% este destinată burselor S1, cu condiția ca eventualii beneficiari să aibă cel puțin 270 puncte;

- restul banilor merg către bursele S2 (cu punctaj de minimum 210).

Realizarea punctajului minim pentru a fi eligibil în cazul unui tip de bursă nu garantează în nici un fel primirea bursei respective: condițiile de punctaj și de număr de burse rezultat din calcule trebuie îndeplinite cumulativ.

În caz de punctaje/medii egale, departajarea se face pe baza situației din semestrul precedent sau pe baza criteriilor folosite la admitere (în cazul anului 1); dacă egalitatea se menține, se apelează la criterii suplimentare. Studenții care, în semestrul precedent, au fost cu mobilități Erasmus își păstrează bursa (dacă au avut-o), indiferent de punctajul acumulat prin echivalarea notelor obținute în străinătate.

Criteriile și regulile privind distribuirea burselor se găsesc într-un ordin al ministrului educației, în regulamentul specific al UAIC, în hotărîrile senatului UAIC, ale consiliului FEAA și ale biroului executiv al FEAA, precum și în deciziile comisiei de burse de la nivelul FEAA.​

Lista studenților ​beneficiari de:
  • bursă socială poate fi descărcată de aici (necesită autentificare)
  • bursă ocazională poate fi descărcată de aici (necesită autentificare)
Acordarea bursei este condiționată de completarea  formularului de declarare a contului IBAN de aici (termen limită: cât mai repede; formularul nu trebuie completat de studenții care au declarat IBAN-ul în anii anteriori)
​Vedeți anunțul de aici dacă nu ați declarat IBAN-ul la timp

***Postarea anterioară despre burse sociale***

Lista studenților care au depus dosare de bursă socială poate fi descărcată de aici (necesită autentificare)
Studentii care au intrebari sunt rugati sa contacteze pe dl. Ionut Rusu la numarul de telefon 0232 201418 pana marti 15 noiembrie.​
In aceasta lista sunt cativa studenti care au depasit plafonul (venitul maxim), iar cei care nu vad nimic in dreptul lor (marea majoritate) nu trebuie sa faca nimic. Alte probleme nu sunt.
Cei care vor primi bursa sociala (o lista ulterioara) vor depune IBAN-ul  aici ***Postarea originală despre burse sociale***


​Informațiile legate de acordarea burselor sociale în semestrul 1 al an​ului universitar 2022-2023

Dosarul pentru Bursa Sociala la FEAA se depune fizic în perioada 3.10.2022-14.10.2022

              3 - 13 octombrie 2022         programul este (luni – vineri)  900 - 1500 

                    14 octombrie 2022        programul este 0900-11​00

                            In fata salii B328  (corp B, parter)

 - Anexele 1 si 2 pentru FEAA se gasesc si se completeaza la depunerea dosarului.

 - Lunile luate în calcul: iunie, iulie si august 2022

 - Toate persoanele aflate in intretinere peste 18 ani trebuie sa aduca ANAF-ul

 - Salariu minim net pe economie luat în calcul pentru stabilirea venitului net pe membru de familie este 1.524 lei pe luna .

 - Preferabil dosar plic

 - Preferabil sa nu veniti in ultimele zile (posibil sa nu mai aveti timp sa aduceti ANAF-ul sau alte documente care va lipsesc)

 

  Pentru depunerea dosarului se iau in calcul urmatoarele documente:

  • ORDIN Nr. 3392/2017 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă: cli ck aici
  • Adresa primită de la Direcția Taxe și Cămine a Universității:  a​ici.

 


   Pentru alte neclaritati va rugam trimiteti e-mail la     burse.sociale@feaa.uaic.ro​