Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Lista studenţilor beneficiari de bursă de studiu pe sem. 1 - 2023-2024 poate fi descărcată de aici (necesită autentificare)

  • Acordarea bursei este condiționată de depunerea fișei de înscriere semestrială la secretariat.
  • TOTI studenții beneficiari de bursă trebuie să comunice contul IBAN (detalii aici) pana pe data de 23 noiembrie 2023 ora 16.00
  • Contestatii pana pe 22.11.2023 ora 16.00 la secretariatul FEAA (B411).


 

Precizări privind acordarea burselor de merit și de studiu,
în semestrul 1 al anului universitar 2023/2024

 

Pentru semestrul 1 al anului universitar 2023/2024, FEAA a primit, prin repartizare de la minister, via UAIC, suma de 3.498.660 lei pentru bursele de performanță ale studenților români (BP1 și BP2), precum și pentru bursele sociale (BS) și pentru cele ocazionale (BO). În tabelul următor apar sumele primite de FEAA pe aceeași destinație în ultimii șase ani, pentru semestrul 1.

 

SemestrulSuma primită
(lei)
Număr de burse de merit și de studiu acordate la FEAA
1, 2023/2024
3.498.660832
1, 2022/20232.338.501864
1, 2021/20222.494.638913
1, 2020/20212.374.614906
1, 2019/20203.368.8321.313
1, 2018/20192.429.232938
1, 2017/20182.505.146979

 

Sumele din acest semestru nu sînt comparabile cu cele din semestrele precedente, deoarece cuantumurile burselor au crescut semnificativ, începînd cu acest an universitar, astfel:

  • bursa socială a trecut de la 580 lei la 900 lei (suma minimă impusă de minister)  – o creștere de 55%;
  • bursa de performanță 1 (BP1), pe care o putem compara cu fosta bursă S1, a crescut de la 630 lei la 1.050 lei – o creștere de 67%;
  • bursa de performanță 2 (BP2), pe care o comparăm cu fosta bursă S2, a crescut de la 580 lei la 950 lei – o creștere de 64% (conform reglementărilor emise de minister, bursa de performanță trebuie să fie mai mare decît bursa socială minimă).

Fondul de burse a crescut doar de la 2.338.501 lei la 3.498.660 lei, adică sporire de 49,6%, mai mică decît creșterile valorilor individuale ale burselor.

Aceste evoluții inegale au făcut ca numărul de burse să scadă, de la 864 (în semestrul 1 din 2023/2024) la 832, în acest semestru.

Din suma totală primită, se rezervă minim 30% pentru bursele sociale.

Universitatea repartizează fondul de burse către facultăți în funcție de numărul de studenți români finanțați de la buget. Același criteriu este folosit de comisia de burse a FEAA pentru împărțirea banilor pe formații de studiu, conform regulamentului aprobat în ședința Senatului UAIC din 16.11.2023.

În semestrul 1, 2023/2024, în FEAA funcționează 74 de formații de studiu individuale, la învățămînt cu frecvență (specializări și ani). Fiecare din aceste formații are ierarhia proprie, deci ultima medie/ultimul punctaj pentru care s-a acordat bursă diferă de la o formație la alta.

Sumă rămasă după rezervarea celor minim 30% aferenți burselor sociale s-a împărțit la numărul total de studenți eligibili; rezultatul s-a înmulțit cu numărul de studenți eligibili pe fiecare formație, ajungînd la fondul aferent fiecărei formații în parte.

Repartizarea în cadrul formațiilor s-a făcut astfel:

  • din suma totală alocată formației, 30% este destinată burselor BP1, cu condiția ca eventualii beneficiari să aibă cel puțin 265 puncte sau media de admitere 8,83;
  • restul banilor merg către bursele BP2 (cu punctaj de minimum 200).

Realizarea punctajului minim pentru a fi eligibil în cazul unui tip de bursă nu garantează în nici un fel primirea bursei respective: condițiile de punctaj și de număr de burse rezultat din calcule trebuie îndeplinite cumulativ.

În caz de punctaje/medii egale, departajarea se face pe baza situației din semestrul precedent sau pe baza criteriilor folosite la admitere (în cazul anului 1); dacă egalitatea se menține, se apelează la criterii suplimentare. Studenții care, în semestrul precedent, au fost cu mobilități Erasmus își păstrează bursa (dacă au avut-o), indiferent de punctajul acumulat prin echivalarea notelor obținute în străinătate.

Criteriile și regulile privind distribuirea burselor se găsesc într-un ordinele ministrului educației, în regulamentul specific al UAIC, în hotărîrile senatului UAIC, ale consiliului FEAA și ale biroului executiv al FEAA, precum și în deciziile comisiei de burse de la nivelul FEAA.