Sign In
Started: 07.11.2019 15:04
Picture Placeholder: Bogdan FÎRŢESCU
Bogdan FÎRŢESCU
Gasit casti albe pentru Iphone Amf C2

​Gasit casti albe pentru Iphone in amf. C2 , joi, 7 nov 2019, ora 14.00. Pot fi recuperate , luni , ora 15.40, cabinet C603. 

Picture Placeholder: Bogdan FÎRŢESCU
  • Bogdan FÎRŢESCU
/_layouts/15/images/person.gif" alt="Picture Placeholder: Bogdan FÎRŢESCU" />
Bogdan FÎRŢESCU

​Gasit casti albe pentru Iphone in amf. C2 , joi, 7 nov 2019, ora 14.00. Pot fi recuperate , luni , ora 15.40, cabinet C603. 

007.11.2019 15:0407.11.2019 15:04No
There are no items to show in this view of the "Obiecte pierdute" discussion board.