​În data de 16.10.2017, ora 09:00, în Sala de protocol a Cantinei „Titu Maiorescu" va fi organizată o nouă selecție a dosarelor în vederea acordării burselor pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti privind activitățile din cantină, pentru anul universitar 2017/2018.

       Studenţii interesaţi vor depune dosare la Biroul Social – cam. 5, Cămin C12, până la data de 16.10.2017, ora 08:00.

       Dosarele vor conține următoarele documente:

 • cerere tip,
 • copii după cărțile de identitate ale: părinților, fraților/surorilor aflați în întreținere,
 • copii după documente suplimentare, în cazuri speciale.

 

        Au prioritate următorii studenți:

 • orfani de ambii părinți;
 • proveniți din Centre de plasament;
 • cu probleme sociale deosebite;​
 • care provin din familii cu mulți copii.

   
​În data de 25.10.2016, ora 10:00, în Căminul C10 din Complex „Codrescu" va fi organizată selecția dosarelor în vederea acordării burselor pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti privind activitățile gospodărești, pentru anul universitar 2017/2018.

       Studenţii interesaţi vor depune dosarele la Biroul Social – cam. 5, Cămin C12, până la data de 25.10.2017, ora 08:00.

Dosarele vor conține următoarele documente:

 • cerere tip,
 • copii după cărțile de identitate ale: părinților, fraților/surorilor aflați în întreținere,
 • copii după documente suplimentare, în cazuri speciale.

 

        Au prioritate următorii studenți:

 • studenții trebuie să locuiască în căminul pentru care au făcut mențiunea în cerere;
 • orfani de ambii părinți;
 • proveniți din Centre de plasament;
 • cu probleme sociale deosebite;
 • care provin din familii cu mulți copii.