Sesiune Științifică Studențească
secțiunea Administrație publică, faza locală
23 aprilie 2021, ora 9, on-line pe platforma Teams​În data de 23 aprilie 2021, începând cu ora 9, on-line, pe platforma Teams

se va desfășura Sesiunea Științifică Studențească, secțiunea Administrație publică, faza locală,

la care sunt invitați să participe studenți și masteranzi interesați de domeniul Administrației publice.

Lucrările trebuie să respecte formatul descris în broșura evenimentului.

Înscrierea lucrărilor se va putea face până la data de 20 aprilie 2021, la adresa de email: elenacigu@yahoo.com. Haideți să dezbatem împreună!!!