Astăzi, 11.07.2018 începând cu orele 15:30, va avea loc în Sala de Consiliu a FEAA Workshop-ul cu tema "Rolul Statisticianului în Firmă". Evenimentul aduce față în față principalele firme angajatoare în domeniu și cadre didactice din colectivul de Statistica și Previziune Economică. Studentii pot participa în calitate de observatori.

Obiectivul major al întâlnirii este armonizarea curriculei educaționale cu cerințele pieței muncii pentru programele de studii pe care le desfășoară colectivul de Statistică și Previziune Economică în cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași:

 • Studii de Licență Statistică și Previziune Economică (SPE),
 • Studii de Master Statistică în Actuariat și Sănătate (SAAS),
 • Studii de Master Data MINING,

astfel încât actualii și potențialii angajatori și parteneri să poată valorifica și valoriza cât mai bine, la angajare, absolvenții acestor linii de studiu.

Obiectivele secundare ale întâlnirii, pe termen scurt și mediu, vizează în aceeași măsură angajatorul, formatorul și studentul:

1. Obiective care vizează angajatorul:

 • identificarea utilității, în cadrul companiilor pe care le conduceți, a unor posturi care să necesite specialiști în statistică;
 • armonizarea și/sau standardizarea fișelor postului de Statistician și de Analist de Date in concordanță cu standardele europene (ESCO) și cele internaționale (ISCO-08);
 • definirea așteptărilor angajatorului cu privire la competențele specialiștilor în Statistică și Data Mining;
 • inițierea/obținerea unui feed-back, în timp real, din partea angajatorilor, privind corelarea ofertei educaționale cu necesitățile reale ale pieței muncii;
 • încheierea unor convenții de practică/ internship între Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor și firmelee prezente, care să vă permită cunoașterea profilului studenților de la SPE, SAAS și DM, precum și realizarea de colaborări cu aceștia.

2. Obiective care vizează formatorul:

 • obținerea unui feed-back în timp real de pe piața muncii, care să servească la corelarea continuă a curriculei educaționale, pentru programele de studii SPE, SAAS și DATA MINING, cu cererea locală de specialiști în Statistică și Data Mining;
 • valorificarea tuturor oportunităților care să conducă la absorbția absolvenților programelor de studii SPE, SAAS și Data Mining pe piața muncii;
 • ridicarea standardelor și eficientizarea procesului de educație pentru absolvenții SPE, SAAS și DATA MINING, care vor avea ca principale efecte motivarea studenților și creșterea absorbției pe piața muncii.

3. Obiective care vizează studentul:

 • creșterea motivării studenților pe tot parcursul studiilor prin implicarea activă pe piața muncii, datorită stagiilor de practică și internship;
 • familiarizarea cu mediul organizațional prin participarea directă la stagii de practică/ internship în cadrul firmelor;
 • creșterea șanselor de angajare la absolvire;
 • acumularea unei experiențe practice până la absolvire, care să le sporească șansele de angajare.