Precizări privind sesiunea de examene din perioada

ianuarie-februarie 2018

 

Vă reamintim că, potrivit structurii anului universitar 2017/2018, activităţile de evaluare din semestrul 1 se vor desfăşura după următorul program:

15 – 28 ianuarie 2018 – definitivarea rezultatelor (completarea cataloagelor) la disciplinele cu evaluare integrală pe parcurs (100% EVP), studii universitare de licenţă și studii universitare de masterat, cursuri de zi;

22 ianuarie – 04 februarie 2018 – sesiune de examene pentru disciplinele fără evaluare integrală pe parcurs (non 100% EVP), studii universitare de licenţă și studii universitare de masterat, cursuri de zi, ID, IFR;

7 – 14 februarie 2018 – sesiune de reexaminari (restanţe, măriri de note) pentru disciplinele din semestrul 1 fără evaluare integrală pe parcurs (non 100% EVP), studii universitare de licenţă și studii universitare de masterat, cursuri de zi, ID, IFR;

19 – 20 februarie 2018 – înscrieri pentru examenul de finalizare a studiilor (licenţă, disertaţie), cursuri de zi, ID, IFR;

22 – 25 februarie 2018 –susţinerea examenului de finalizare a studiilor (licenţă, disertaţie).

Menţionăm că sesiunile de reexaminări (restanţe, măriri) se organizează numai pentru disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pe semestrul 1, fără evaluare integrală pe parcurs (non 100% EVP).

Restanțele pentru disciplinele prevăzute în planul de învăţământ pe semestrul 2, fără evaluare integrală pe parcurs (non 100% EVP), pot fi susținute, în sesiunea de reexaminări din perioada 7– 14 februarie 2018, doar de cursanți (studenții care au ultima înmatriculare/ reînmatriculare anterioară anului universitar 2017/2018), pe bază de cerere scrisă.

DECAN,
Prof.univ.dr. Dinu AIRINEI