1.      În cazul stagiilor de practică, acestea vor fi organizate folosind mijloace electronice (email, chat, video conferințe, platformă de e-learning);
2.      Folosirea mijloacelor electronice în organizarea și implementarea stagiilor de practică nu va afecta calitatea informațiilor transmise către student și nici aptitudinile și competențele prevăzute a fi obținute de către student la încheierea stagiului de practică.
3.      Stagiile de practică derulate online vor fi echivalate și notate în conformitate cu fișa disciplinei Practică de specialitate.