​În ședința Senatului UAIC din 27.06.2019 s-a aprobat modificarea unor regulamente în vigoare în anul universitar 2018-2019, decizându-se ca recunoașterea creditelor aferente disciplinelor promovate să se facă de o comisie *fără limită de timp* 
(inclusiv pentru studenții care se reînmatriculează după mai mult de un an de la exmatriculare). 

Hotărârea completă poate fi consultată aici