Eliberare adeverinţe de licenţă și disertații

sesiunea iunie - iulie 2020

 

Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau altei persoane doar cu procură notarială, începând cu data de 15 iulie 2020, până la data de 4 august, de la Secretariatul specializării, în timpul programului de lucru cu publicul. In perioada 5-31 august nu se eliberează acte de studii.

Absolvenţii trebuie să prezinte doar cartea de identitate.

Fişa de lichidare vizată este la secretariat.

 

Foarte important:

Verificaţi datele din adeverinţă şi semnalaţi eventuale neconcordanţe.

Faceţi mai multe copii simple sau legalizate după adeverinţa de absolvire, înainte de a depune actele în dosarul de admitere la master, angajator etc.

Nu o pierdeţi! Această adeverinţă înlocuieşte diploma şi suplimentul de diplomă, până la eliberarea acestora după aproximativ 1 an.

Nu se eliberează altă adeverinţă (are regim de diplomă).