Stimati doctoranzi si postdoctoranzi ai Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor din cadrul Universitatii „Al. I. Cuza" din Iasi

 

Dorim sa va facem cunoscuta oferta proiectului: "DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE PENTRU DOCTORANZI ȘI POSTDOCTORANZI ÎN DOMENIUL ȘTIINŢELOR ECONOMICE" Acronim: InoVant, POCU/380/6/13/125015,

 

Parteneri implicati în implementarea proiectului:

 • Solicitant (P1): ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI (ASE)
 • Partener 2 (P2): UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA (UVT)
 • Partener 3 (P3): UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAȘI (UAIC)
 • Partener 4 (P4): AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA (ASF)

 

Grupul ţinta pentru UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" din IAȘI (UAIC) este alcatuit din:

 • 20 studenți doctoranzi înmatriculaţi în anul II la Școala Doctorala SDEAA;
 • 10 cercetători postdoctorat înmatriculaţi la Programele postdoctorale la Școala Doctorala SDEAA.

 

Pot face parte din grupul tinta al proiectului persoanele care au domiciliul sau resedinta in toate Regiunile de Dezvoltare ale Romaniei, cu exceptia Regiunii Bucuresti – Ilfov.

 

BENEFICIILE grupului țintă au in vedere cel putin urmatoarele:

 •  Acordarea de sprijin financiar sub forma burselor "doctorand antreprenor" si "cercetator postdoctorat antreprenor", pentru o perioadă de 12 luni, în cuantum de: 
  •  400 Euro / lună pentru doctoranzi;
  •  600 Euro/lună pentru cercetătorii postdoctorat.
 •  Acordarea de sprijin financiar pentru mobilități naționale și transnaționale
 •  Acordarea de sprijin financiar in vederea publicarii de articole sau in vederea participarii la conferinte internaționale organizate în state membre ale UE (altele decât România);
 •  Acordarea de sprijin prin facilitarea accesului la baze de date internationale Bloomberg și Reuters.

 

Perioada de inscriere pentru participarea la proiect este:

 • 15.07.2019  – 05.09.2019, sala B 411, intre orele 10,00 – 13,00.

Selectia prin interviu va avea loc in perioada: 16.09.2019 – 20.09.2019

Detalii privind continutul dosarului, metodologia de selectie si calendarul desfasurarii concursului sunt disponibile pe site-ul proiectului, incapand cu 8 iulie, la adresa: www.antreprenoriatinovativ.ase.ro 

Pentru alte detalii va puteti adresa la e-mail: antreprenoriatinovativ@feaa.uaic.ro .

Va asteptam cu mare drag in cadrul proiectului nostru!

        

Prof.univ.dr. Mircea Radu GEORGESCU
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea „Al. I. Cuza" din Iasi

Bulevardul Carol I, nr. 22, Iași, 700505, România
Email: antreprenoriatinovativ@feaa.uaic.ro
Tel: 0232201587