Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare lansează a IX-a ediţie a Concursului "Costin Murgescu" pentru cercetare. Concursul este destinat studenţilor români, masteranzi și doctoranzi, înscriși la o universitate din România sau din străinătate, la diferite specializări (științe economice, sociale, politice sau științe exacte).

Cu prilejul acestei ediții, premiul concursului "Costin Murgescu" este în valoare de 3000 euro (valoare netă), juriul putând acorda suplimentar până la două mențiuni, în valoare de 500 euro fiecare (valoare netă), în funcție de noutatea ideii, originalitatea temei sau a perspectivei abordate.

Concursul dorește să ofere o șansă de afirmare tinerilor români care cercetează evoluțiile socio-economice si politice contemporane, indiferent carei școli de gândire aparțin, și să îi promoveze în rândul specialiștilor de valoare.

Concursul se va desfășura în două etape. În prima etapă studenții se vor înscrie până pe 15 iulie 2020, cu numele lucrării și un rezumat al acesteia (dată care însă poate fi prelungită), după care, în faza a doua, vor fi transmise lucrările finale (până pe 1 octombrie 2020). Acestea pot fi redactate în limba română sau în limba engleză. Toate eseurile vor fi testate împotriva plagiatului.  

Detaliile despre concurs și cerințele acestuia se regăsesc în regulamentul oficial al concursului "Costin Murgescu" publicat pe site-ul www.fgdb.ro, la adresa https://www.fgdb.ro/pagini/concursul-costin-murgescu