​În atenția studenților de an II, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor

Laboratorul Athena, (Terni- Italia), Institut de cercetări economice și sociale, organizează o competiție de lucrări științifice ( articole);

Competiția este adresată studenților din anul II din cadrul următoarelor universitati: Universitatea din Perugia (Italia), Universitatea din Nisa (Franța), Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România), Universitatea din Lodz (Polonia)

Topicul: Angajarea în rândul tinerilor și inovarea

Cerințe minimale:

  • Fiecare lucrare va fi realizată de o singură persoană (unic autor);
  • Lucrarea va fi scrisă în limba engleză, numărul maxim de pagini- 8 pagini, inclusiv bibliografia;
  • Reguli de tehnoredactare: Times New Roman 12; Line spacing 1,5; Margins: Right and left sides 2 cm; bottom side, 2,5 cm; Footnotes: Times New Roman 10.
  • După bibliografie ar trebui să existe: Numele și prenumele autorului, Universitatea, Codul de identificare personală, Adresa de e-mail care va fi utilizată pentru toate comunicările referitoare la concurs.
  • Lucrarea va fi transmisă în format PDF nu mai tarziu de 28 februarie 2018 la adresa de email info@laboratorioathena.org

    Evaluare

Membrii Laboratorului Athena și profesorii universităților invitate să participe la competiție vor face parte din comitetul de evaluare.

Fiecare evaluator va da un scor în intervalul de la 1 (minim) până la 5 (maxim) - pentru fiecare dintre următoarele criterii:

-          Calitatea lucrării și coerența cu topicul

-          Gândirea originală a autorului

-          Corectitudinea și adecvarea surselor bibliografice

-          Engleză fluentă

 

Beneficii și participare

In urma evaluării lucrărilor, în baza criteriiilor de mai jos, primele trei poziții vor fi câștigătoare și vor primi următoarele premii: locul 1 (150 euro) locul 2 (100 euro), locul 3 (50 euro).

In ceea ce privește ceilalți participanți care nu vor fi premiați, exista posibilitatea ca lucrările științifice să fie incluse într-o carte ce va fi publicată într-o editură internațională.

Dacă vor exista sponsori se vor acorda premii suplimentare.

Laboratorio Athena își rezervă dreptul de a organiza un eveniment care să ofere tuturor participanților posibilitatea de a-și prezenta lucrările în direct sau prin videoconferință.

 

Relații suplimentare:

Conf. univ. dr. Silviu Tiță ( silviutita@yahoo.com)

Dr. Gabriela Boldureanu (gabrivaleanu@yahoo.com)