Studenții FEAA care au beneficiat de stagii de practică în firme sau în alte organizații sînt rugați să completeze chestionarul de la adresa

http://chestionare.ase.ro/192/index.php?sid=96493&newtest=Y&lang=ro

De asemenea, studenții sînt rugați să transmită șefilor organizațiilor unde au făcut practică un link prin accesarea căruia aceștia să-și expună părerea cu privire la stagiile de practică. Acest link, destinat managerilor este

http://chestionare.ase.ro/192/index.php?sid=66178&newtest=Y&lang=ro


Studiul  are ca obiect elaborarea unui ghid de bune practici  privind practica studenţilor,elaborat de catre Academia Romană,în cadrul unui proiect mai amplu ,beneficiar fiind  MEN.
Dacă doriţi mai multe detalii puteţi accesa 
http://www.acad.ro/proiecteFSE/pag_proiect_SIPOCA3.htm .