Extras din referatul Direcției Servicii Sociale Studențești nr. 7527/ 16.05.2017, nr registratură 7222/17.05.2017

Pentru vacanţa de vară a anului universitar 2016 – 2017, 10 iulie – 18 septembrie 2017 – solicităm funcţionarea în regim ocazional a căminului C13 din complexul studențesc „Codrescu" și a căminului C3 din complexul studenţesc „Târgușor Copou".

            În această perioadă, toate celelalte cămine intră în „remont", se fac deratizări, dezinsecţii şi igienizări.

*  Beneficiază de cazare în regim ocazional la tariful de 15 lei/loc/zi în căminul C13 şi 25 lei/loc/zi în căminul C3, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă sau master şi însoţitorii acestora (în limita locurilor disponibile), care fac menţiunea că „doresc să se înscrie la studii, licenţă/master/şcoală doctorală" ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi."

* Absolvenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi la studiile de licenţă/master, în limita locurilor disponibile, pot fi cazaţi în vacanţa de vară la tariful de 10 lei/loc/zi în căminul C13 şi 20 lei/loc/zi în căminul C3 dacă fac menţiunea că „doresc să-şi continue studiile master/şcoală doctorală la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi."

* Familiştii, salariaţii şi doctoranzii cazaţi în căminul C11 în timpul anului universitar 2016 - 2017, la cerere,  beneficiază de tariful de cazare din timpul anului, în perioada vacanţei de vară, fără plata locului excedentar și gratuitate la copiii cu vârsta până în 12 ani.

*  Studenții familiști, cu excepția doctoranzilor, ce beneficiază de gratuitate în timpul anului universitar, pentru perioada vacanței de vară vor achita tariful din timpul anului, pentru un student cazat ce primește subvenție simplă (C11 = 150 lei/lună).

*  Studenţii cazaţi în timpul anului universitar 2016 - 2017 în căminul C11, pot rămâne în cămin, la cerere, dacă îndeplinesc condițiile, la tarifele practicate pentru căminul C13 (regim ocazional).

*   Studenții cu dizabilități beneficiază de reducerea cu 50% a tarifului de cazare, din timpul anului universitar.

Cererea de cazare în regim ocazional poate fi descărcată de aici, în format doc și pdf.

Tarife de cazar​e:

Nr.

crt.

Statutul persoanei cazateTarife cazare practicate în perioada 3 iulie 2016/        9 iulie 2017Tarife cazare propuse pentru a fi practicate începând cu 10 iulie 2017 Competenţele de aprobare a cazărilor
  C.6C.5C.13,C11C.3 

1.

 

a. Studenţi ai Universităţii noastre, care solicită cazarea pentru desfăşurarea unor activităţi didactice care nu se încadrează în structura anului universitar.

​​10

lei/loc/​zi

​ ​ ​

​​20

lei/loc/zi

​ ​ ​

​​ 10

 lei /loc/

zi     

 

​ ​ ​

​​20

​lei/loc/

zi

​ ​ ​

​​Aviz Facultate,

 Decan sau Prodecan;

Aprobare, D.G.A.,

D.C.C.C.I sau Director D.S.S.S.

​ ​ ​
b. Cadre didactice şi alţi salariaţi ai Universităţii noastre.
c. Studenţi, salariaţi şi familişti ai Universităţii noastre care păstrează lucrurile în camera încuiată şi sigilată.
d. Studenţi şi alte persoane din ţară sau străinătate invitaţi la diferite manifestări organizate de Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

2.

 

- Studenţi ai Universităţii noastre şi însoţitorii acestora care solicită cazarea pentru alte motive decât cele specificate la punctul 1.a;

- grupuri organizate de elevi;

- pensionari,absolvenți ai UAIC din Iași.

15

lei/

loc/

zi    

 

 

 

25

lei/

loc/

zi    

15

lei/

loc/

zi    

25

lei/

loc/

zi    

Aviz Facultate,

Aprobare,

D.G.A. sau D.C.C.C.I.,

D.S.S.S.

3.Studenţi români şi străini, salariaţi, inclusiv persoanele care-i însoţesc, de la alte universităţi.20 lei/loc/zi   

30

lei/loc/zi   

20

lei/loc/

zi

30

lei/loc/

zi 

D.G.A., D.C.C.C.I. sau

Director D.S.S.S.

4. Profesori ce se prezintă la examenul de definitivat, grad, specializări, şi însoţitorii acestora, alte persoane.40 lei/loc/zi     50 lei/loc/zi   

40

lei/loc/

zi single (cam)¹  

2 pers.═ 60 lei;

3 pers.═ 70 lei

50

lei/loc/zi

single (cam)¹

2 pers.═ 70 lei;

3 pers.═ 90 lei

D.G.A., D.C.C.C.I. sau

Director D.S.S.S.

¹​ Familiile vor fi cazate în regim de single.

Cererea de cazare în regim ocazional poate fi descărcată de aici, în format doc și pdf.