​SĂLILE IN CARE SE ELIBEREAZĂ DISPOZIŢIILE DE CAZARE
ŞI PROGRAMUL CAZĂRILOR ÎN PERIOADA 25 - 27.09.2017

25 şi 26.09.2017, între orele 8 - 16; ​
27.09.2017, între orele 8 - 15​​

În sala B3 se eliberează dispoziţiile de cazare pentru căminele C1+ C2 + C3
În sala B4 se eliberează dispoziţiile de cazare pentru căminele C4 + C6 + C10
În sala B5 se eliberează dispoziţiile de cazare pentru căminul C7
În sala B7 se eliberează dispoziţiile de cazare pentru căminele C13 + C17(Gaudeamus) + Akademos 
în sala B 611 se eliberează dispoziţiile de cazare pentru căminele C5 + C11

La sala  B 611 se depun   şi cererile de cazare  pentru  turul 2 pe locurile rămase neocupate din turul 1.


​​ANUNȚUL INIȚIAL

​​INFORMAȚII DESPRE CAZARE​A STUDENȚILOR DE ANUL 1


La repartizarea locurilor în cămine vor fi luaţi în calcul doar candidaţii admişi în anul I cu frecvenţă care au precizat pe fişa de înscriere că doresc cazare. (au marcat căsuţa DA).

În funcţie de media de admitere, aceştia vor primi loc în cămine cu confort mediu ​(aprox. 125 lei/loc lună) în camere cu 5 locuri.( căminele C4,C7,C13 –fete şi C4,C7,C10,C13 – băieti).

 Candidaţii admişi care doresc cazare în căminele mixte cu confort ridicat, în camere cu 2-3 locuri, respectiv: C1, C3  (tarif 250-300 lei/lună), Gaudeamus-C17 (tarif 440 lei/lună) sau Akademos (tarif între 440-500 lei/lună), pe lângă marcarea căsuţei DA pe fisa de înscriere, trebuie să solicite, să completeze şi să depună o cerere de cazare pe formular tipizat la sala desemnată pentru semnarea contractului de studii..  Cazarea acestora se va face tot în funcţie de media de la admitere!

Studenţii care constituie cazuri sociale sau medicale deosebite:

 • orfani de ambii pǎrinţi,
 • proveniţi de la centre de plasament sau aflaţi în plasament familial,
 • studente cu copii,
 • cazuri medicale (doar pentru bolile menţionate în Regulamentul de cazare al Universităţii),

  vor depune dosarele sociale sau medicale pentru cazare pentru anul universitar 2017-2018 până pe 1 septembrie 2017 - la secretariatul FEAA, etaj 1, sala B 411. Conform regulamentului, aceşti studenţi au prioritate la cazare!

  Actele necesare pentru dosarele de cazare pe criterii sociale/ medicale:

  CAZURI MEDICALE (dosar medical) :
 1. Cerere de cazare scrisă de mână adresatǎ d-lui Decan.
 2. Certificat medical sau adeverinţă medicală eliberat(ă) de către medicul specialist şi vizată la Dispensarul Universităţii, Cămin C8, Complex "Titu Maiorescu" (vezi lista bolilor din Regulament, art.15 c);
 3. xerocopie buletin/ carte de identitate;
 4. Dosar plic. (pe copertă se scrie nume, prenume, anul de studiu, domeniul, specializarea etc).

  ORFANI DE AMBII PĂRINŢI:
 • Cerere de cazare scrisă de mână adresatǎ d-lui Decan.
 • Copie după certificatele de deces ale părinţilor;
 • Copie după certificatul de naştere al studentului;
 • Copie după B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic (pe copertă se scrie nume, prenume, anul de studiu, domeniul, specializarea etc). 

  STUDENŢI PROVENIŢI DE LA CENTRELE DE PLASAMENT SAU AFLAŢI ÎN PLASAMENT FAMILIAL:
 •   Cerere de cazare scrisă de mână adresatǎ d-lui Decan ;
 •   Adresǎ (adeverinţǎ) de la centrul de plasament sau copie dupǎ hotǎrârea judecǎtoreascǎ de  încredinţare în  plasament familial.
 •   Copie dupǎ certificatul de naştere al studentului;
 •   Copie dupǎ B.I./C.I. al studentului;
 • Dosar plic. (pe copertă se scrie nume, prenume, anul de studiu, domeniul, specializarea etc). 

  STUDENŢI FAMILIŞTI, soţul student la FEAA  (prioritate au soţii ambii studenţi la FEAA sau soţia studentă la UAIC!):
 • Cerere tip;
 • Copie după B.I./C.I./paşaport soţie;
 • Copie după B.I./C.I./paşaport soţ;
 • Copie după certificatul de căsătorie;
 • Adeverinţă studentă/salariată soţie;
 • Adeverinţă student/salariat soţ;
 • Copie după certificat de naştere copil (dacă e cazul);
 • Dosar plic. (pe copertă se scrie nume, prenume, anul de studiu, domeniul, specializarea etc). 

  NOTĂ:

  În cazul în care soţii nu sunt căsătoriţi dar urmează să se căsătorească până la data începerii cazărilor, în dosar vor depune o declaraţie din care să reiasă data căsătoriei şi precizarea că în 48 de ore se obligă să prezinte copie după certificatul de căsătorie; în caz contrar nu vor putea primi cazare ca familişti.
   
  STUDENTE CU COPII:
 • Cerere de cazare scrisă de mână adresatǎ d-lui Decan;
 • Copie după certificatul de naştere al copilului;
 • Copie după certificatul de căsătorie;
 • Copie după certificatul de naştere al studentei;
 • Copie după B.I./C.I. al studentei;
 • Adeverinţă de student;
 • Declaraţie din partea studentei că va locui numai cu copilul;
 • Dosar plic.​

CĂMINE CU CONFORT RIDICAT

Studenţii admişi în anul I studii de licenţă şi master cu frecvenţă sesiunea iulie 2017 care doresc cazare  în căminele cu confort ridicat, cu 2-3-4 locuri în cameră:   

 • C1, C3 între 250-300 lei/lună,
 • C17- Gaudeamus - 440lei/lună,
 • AK-Akademos între 440 - 500 lei/lună, funcţie de etaj,
   trebuie să completeze în acest sens o cerere pe formular tipizat care se solicită şi se depune la sala desemnată pentru semnarea contractului de studii.  Cererea poate fi descărcată de aici în format .doc sau .pdf