PRECIZĂRI PENTRU DOSARELE DE BURSE SOCIALE ŞI OCAZIONALE PE  SEM. II, 2017-2018

Perioada de depunere a dosarelor de bursă socială şi ocazională la secretariatul facultăţii este : 5.03.2018-14.03.2018, şi dosarele trebuie să conţină documentele menţionate în adresa DSSS nr.  3313 / 27.02.2018.

  1. ​Studenţii care au primit bursă socială în sem. I vor primi şi în sem. II fără a mai depune alt dosar, întrucât bursa socială obţinută în sem. I se păstrează tot anul universitar.
  2. Dacă în sem. II se creează posibilitatea acordării unor noi burse sociale, acestea vor putea fi acordate doar pe dosare noi,  depuse de studenţi cu veniturile familiei pe lunile octombrie, noiembrie, decembrie 2017.
  3. Studenţii care solicită bursă socială şi bursă ocazională pe sem. II,  vor depune un singur dosar, cu 2 cereri (Anexa 1): una pentru BS şi alta pentru BO, analiza dosarului făcându-se o singură dată.
  4. Bursele sociale şi ocazionale pe sem. II se pot acorda doar studenţilor care au acumulat în ultima sesiune de examene minim 20 credite.

     Atenţie:
  • declaraţia dată la notar (Primărie) de părinţii care nu au niciun fel de venit (sunt casnici) trebuie să facă referire la cele 3 luni pentru care se calculează venitul mediu net pe membru de familie, respectiv octombrie, noiembrie, decembrie 2017.        
  • Formularele tipizate de cerere (anexa 1) şi declaraţie pe proprie răspundere dată de studentul solicitant (anexa 2), piese obligatorii la dosar, se distribuie la secretariatul facultăţii sau pot fi descărcate în format .pdf sau .doc

​​

​Click aici pentru a descărca documentația pentru burse sociale