Biblioteca FEAA (de la etajul 1) va fi închisă în următoarea perioadă pentru renovare.

Detalii la sala B326


Manualele pentru specializările de studiu în limba engleză se pot distribui începînd de Luni 15 octombrie 2018, din Sala B 326, Corp B, parter.

      Avînd în vedere faptul că sînt disponibile 9 (nouă) exemplare din fiecare titlu, studenții sînt rugați să se constituie în grupuri de lucru, astfel încît manualele să poată fi folosite de toți componenții fiecărei Grupe din anul respectiv, iar la Sala B 326 să se prezinte numai responsabilii fiecărui grup de lucru, ce vor primi manualele în numele colegilor împreună cu care le vor folosi în comun pînă la sfîrșitul semestrului