În conformitate cu Decizia Senatului UAIC din 28.01.2021,

activitatea didactică la FEAA în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021
se va desfășura exclusiv online (pe Teams) cu evaluările pe Moodle,
în aceleași condiții ca activitatea didactică din semestrul 1