​Studenții DE ANUL 1 din Republica Moldova
(înscriși la studii de Licență și Master, cursuri la Iași)
sunt invitați la S​ecretariat pentru completarea contractelor de studii. ​