​FORMULARELE SUNT OPRITE
​PERIOADELE DE ÎNSCRIERE S-AU TERMINAT


Examenele din sesiunea iunie 2020 (inclusiv sesiunea de restanțe) se organizează doar pentru disciplinele fără evaluare integrală pe parcurs (non 100% EVP), din semestrul al 2-lea al anului universitar. 

Studenții sunt înscriși automat la examenele (și restanțele) aferente anului de studiu în care sunt înmatriculați sau reînmatriculați, fără a fi nevoie de cerere.  

Studenții care au făcut cerere de refacere pentru o disciplină aferentă semestrului al 2-lea și au achitat taxa de refacere în termenele stabilite, sunt înscriși automat la examene fără a mai depune altă cerere. Studenții care au restanțe trebuie să depună cerere pentru a susține examenele restante. În acest sens, studenții:

  • trebuie să achite* taxa de înscriere la examen și să obțină dovada plății în format electronic
  • trebuie să completeze un formular de înscriere până cel tarziu cu 3 zile înaintea examenului:
   • studii de licență IF, centrul de studii Iași, specializările CIG, EAI, ECTS, IE, MNG: click aici
   • studii de licență IF, centrul de studii Iași, specializările AP, BA, FB, MKT, SPE: click aici
   • studii de master, centrul de studii Iași: click aici
   • studii de licență și master, extensiunea Bălți: click aici
   • studii de licență ID: detalii aici.
  • *Atenție! Pe dovada plății trebuie specificat (cu pixul dacă achitați la direct la bancă, sau în zona de detalii dacă achitați online) pentru care disciplină a fost plătită taxa.

Restantele la disciplinele prevăzute în planul de învățământ pentru semestrul 1, fără evaluare integrală pe parcurs (non 100% EVP), pot fi susținute în sesiunea de reexaminări din perioada 17-23 iunie 2020 doar de către studenții din anii terminali (anul 3 licența și anul 2 master) și cursanți, pe baza de cerere. Înscrierea se face până pe 10 iunie. În acest sens, studenții:
  • trebuie să achite* taxa de înscriere la examen și să obțină dovada plății în format electronic
  • trebuie să completeze un formular de înscriere până pe 10 iunie 2020
  • *Atenție! Pe dovada plății trebuie specificat (cu pixul dacă achitați la direct la bancă, sau în zona de detalii dacă achitați online) pentru care disciplină a fost plătită taxa.
Pentru probleme tehnice cu formularele trimiteti email la mugurel@feaa.uaic.ro

Click pentru a accesa Procedurile privind  desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială pentru perioada stării de urgență pentru studentii înmatriculați la studii de licență, respectiv studii de master