Sign In

Anul nașterii

1.980

Anul înmatriculării la programul (specializarea) de licență (ciclul I)

1.999

Ați absolvit programul (specializare) de licență Informatică Economică de la FEAA (UAIC)?

Yes

Ați absolvit un alt program (decât Informatică Economică) de licență  de la FEAA (UAIC) ?

Yes

Numele specializării de licență de la FEAA (UAIC Iași) (dacă este diferit de specializarea de Informatică Economică)

The loans provide 90-100% of the total requirement of the loan amount.

Ați absolvit programul de licență al unei alte facultăți (decât FEAA) din UAIC Iași ?

Yes

Ați absolvit programul de licență la altă instituție decât UAIC Iași ?

Yes

Numele instituției și localitatea (în cazul în care ați absolvit o altă specializare pentru ciclul I de licență decât UAIC)

sierra lending general info about installment loans

Numele facultății (în cazul în care ați absolvit o altă specializare pentru ciclul I de licență decât FEAA)

sierra lending tribal installment

Numele specializării (în cazul în care ați absolvit o altă specializare pentru ciclul I de licență la altă instituție)

sierra lending long term installment loan

Anul finalizării programului de licență (examenelor/evp-urilor)

1.998

Anul susținerii lucrării de diplomă

1.999

Anul înmatriculării la masterul SIA

1.999

Anul finalizării examenelor/evp-urilor masterului

1.999

Anul susținerii lucrării de disertație

1.999

De când ați fost (și/sau sunteți) angajat ?

În primul an de la finalizarea masterului

Lucrați în domeniul IT?

Yes

Care este domeniul firmei/organizației în care lucrați? (Puteți alege mai multe opțiuni)

Contabilitate

Firma la care lucrați este

Românească - privată

Ce (sub)domeniu tehnic s-ar potrivi descrierii postului dvs? (Puteți bifa mai multe opțiuni)

Analist de date

Postul dvs. este localizat în Iași?

Yes

Postul dvs. este localizat în România?

Yes

Localitatea (din România) în care lucrați

sierra lending indian reservation

Țara în care lucrați

Romania

Localitatea în care lucrați

Iași

Poziția managerială a postului dvs.

Șef/Coordonator de echipă

Nivel venitului lunar al postului dvs. se situează pe următorul palier

4000 - 4999 RON

Alt domeniu tehnic (sau domenii) decât cele enumerate mai sus care s-ar potrivi descrierii postului dvs.

sierra lending direct lender online loan

Enumerați maximum cinci atuuri (nici nu sunt atâtea :) ) ale masterului și absolvenților SIA

More and more property holders are seeking after home value loans. These loans utilize the property as insurance. It is essentially a second home loan on a similar property. Value is a resource. It develops as the underlying loan is paid off. Basically it is the taken care of part of the house. A home value loan is a credit extension which is stretched out against what is now paid off.


This acquired cash can be utilized for basically any reason. Many decide to take out a subsequent home loan to perform truly necessary home enhancements or fixes. Nonetheless, there are no specifications expressing what the monies should be utilized for. They can be utilized to solidify different loans or pay educational cost. It can even be utilized for a genuinely necessary vacation.


There are two sorts of rates for home value sierra lending tribal communities ( https://www.nbcnews.com/tech/gadgets/5-start-ups-make-paying-back-student-loans-easier-n170701 ) , fixed or variable. The flexible rate loan permits the borrower to pay just revenue for quite a while. As reimbursement proceeds with the chief starts to wane. Normally the underlying rate for the flexible rate loan is lower than the fixed rate. Be that as it may, they can vacillate contingent upon the Central bank. Despite the fact that they may begin lower they may wind up costing significantly more as the loan fees go up. This likewise implies that toward the end when you are prepared to take care of the loan there might be a huge inflatable installment that is still due. This is the reason many are picking to change over their customizable rate loan to a fixed rate line of credit.


A fixed rate home value loan is a credit extension wherein a borrower takes out a foreordained measure of cash. The loan fee doesn't change after some time. This is on the grounds that they are fixed and don't rely upon the list rate. This is beneficial as when the record rate goes up the financing cost on the sierra lending tribal payday loan lenders (sierralending ( https://www.sierralendings.com ) ) remains the equivalent. This can save the borrower a tremendous measure of cash in interests in quite a disturbed economy. It takes into consideration a steady sierra lending apply for installment loan online ( http://www.businessinsider.com/i-paid-off-107000-in-student-loans-with-a-simple-spreadsheet-2017-12 ) wherein the installments remain the equivalent all through the term of the loan.


With a secured financing cost the fixed rate loan is an astounding decision for those wishing to unite a few loans. It is additionally a decent answer for covering off Visas tabs. This secures one loan fee and conceivably saves the borrower bunches of cash in the long run.


sierra lending application ( https://www.sierralendings.com/apply.html )

hipatiapress.com/hpjournals/index.php/csc/user/viewPublicProfile/258275 ( https://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/csc/user/viewPublicProfile/258275 )

Sierra Lending ( https://www.sierralendings.com/faq.html )

Sierra Lending ( https://www.sierralendings.com/scholarship.html )

0xacab.org/sierralending ( https://0xacab.org/sierralending )

sierralendings.com/how-it-works.html ( https://www.sierralendings.com/how-it-works.html )

Sierra Lending ( https://www.sierralendings.com/contact-us.html )

Sierra Lending ( https://my.desktopnexus.com/sierralending/ )

sierralendings.com/about-us.html ( https://www.sierralendings.com/about-us.html )

Sierra Lending ( http://www.mickartvideo.com/index.php?topic=sierra-lending-monthly-installment-loans-&option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1273997 )

sierralendings.com/rates.html ( https://www.sierralendings.com/rates.html )

Sierra Lending ( https://www.projectmanagement.com/profile/sierralending/ )

Enumerați maximum cinci (dintre multele) puncte slabe ale masterului și absolvenților SIA

Having an unsecured loan does not mean that you will not need to provide any detail to the concern lender; the lender will check evidence of good credit history and income proof to decide whether you are capable to meet regular loan repayments or not.

Sexul dvs. (adică genul):

Feminin

Care este mesajul dvs. pentru foştii profesori de la masterul SIA?

sierra lending quick loans for bad credit direct lenders

Care este mesajul dvs. pentru foştii colegi de la SIA?

sierra lending direct lenders bad credit loans

Care este mesajul dvs. pentru viitorii studenţi ai masterului SIA?

sierra lending 200 dollar loan direct lender

Clienţii principali ai firmei la care lucraţi sunt:

Preponderent din România

Aţi beneficiat pe perioada studiilor de mobilităţi de practică ERASMUS (sau alte acorduri internaţionale)?

Yes

Aţi beneficiat pe perioada studiilor de mobilităţi de studiu ERASMUS (sau alte acorduri internaţionale) ?

Yes

Care este interesul dvs. pentru ciclul doctoral?

Intenţionez să mă înscriu la doctorat la Informatică Economică

Evaluaţi, pe o scală de la 1 la 5, măsura în care, pe perioada studiilor, aţi participat la:

  Mic Mediu Mare 
  12345N/A
Elaborarea de aplicaţii pentru alte companii şi instituţii 
Elaborarea de aplicaţii pentru FEAA sau universitate 
Scrierea de articole pentru jurnale ştiinţifice 
Scrierea de cărţi de specialitate 
Sesiuni de comunicări studenţeşti 
Olimpiade studenţeşti 
Cluburi de programare 
Cercuri de cercetare ştiinţifică 

Apreciați următoarele elementele ale masterului SIA

  Mic Mediu Mare 
  12345N/A
Modul de desfășurare a stagiului practic în companii 
Utilitatea stagiului practic în companii (din programa anului II) 
Colaborarea cu profesorul îndrumător al lucrării dvs. de disertație 
Conținutul științific al lucrării dvs. de disertație 
Conținutul profesional al lucrării dvs. de disertație 

Precizați acordul/dezacordul dvs. cu privire la absolvenții SIA şi piaţa IT:

  Total dezacord Neutru Total de acord
  12345
Profesorii SIA trebuie să lucreze în/cu companii 
Masterul SIA trebuie legat mai bine de angajatori (companii) 
Masterul SIA trebuie orientat și mai mult spre cercetare 
Masterul SIA trebuie orientat și mai mult spre chestiuni practice 
Masterul SIA trebuie orientat și mai mult spre chestiuni de fundament teoretic 
Perspectivele piaței IT internaționale sunt pozitive 
Perspectivele piaței IT naționale sunt pozitive 
Perspectivele piaței IT locale sunt pozitive 
Absolvenții SIA au pregătirea necesară și suficientă pentru dobândirea unui post 
Masterul SIA este necesar pieței IT internaționale 
Masterul SIA este necesar pieței IT naționale 
Masterul SIA este necesar pieței IT locale 

Apreciați (pe o scală de la 1 la 5) modul în care vi s-au predat următoarele arii de interes:

  Rau Neutru Bine 
  12345N/A
Testare 
Sisteme inteligente/hibride 
Sisteme de asistare a deciziilor/Depozite de date 
Programare 
Managementul proiectelor 
Managementul informațiilor și cunoștințelor 
Guvernanță IT 
CRM/ERP 
Contabilitate 
Baze de date 
Auditul sistemelor informaționale 
Arhitecturi și aplicații multi-strat 
Aplicații mobile 
Analiză/proiectare 

Apreciați (pe o scală de la 1 la 5) cât de UTILE vi se păreau ÎN SEMESTRUL DE PREDARE disciplinele de la masterul SIA, pe următoarele arii de interes:

  Deloc Neutru Foarte utile 
  12345N/A
Testare 
Sisteme inteligente/hibride 
Sisteme de asistare a deciziilor/Depozite de date 
Programare 
Managementul proiectelor 
Managementul informațiilor și cunoștințelor 
Guvernanță IT 
CRM/ERP 
Contabilitate 
Baze de date 
Auditul sistemelor informaționale 
Arhitecturi și aplicații multi-strat 
Aplicații mobile 
Analiză/proiectare 

Apreciați pe o scală de la 1 la 5 cât de UTILE v-au fost, până în prezent, disciplinele de la masterul SIA, pe următoarele arii de interes

  Deloc Neutru Foarte utile 
  12345N/A
Testare 
Sisteme inteligente/hibride 
Sisteme de asistare a deciziilor/Depozite de date 
Programare 
Managementul proiectelor 
Managementul informațiilor și cunoștințelor 
Guvernanță IT 
CRM/ERP 
Contabilitate 
Baze de date 
Auditul sistemelor informaționale 
Arhitecturi și aplicații multi-strat 
Aplicații mobile 
Analiză/proiectare 

Care este, după experiența de masterand SIA, gradul dvs. de mulțumire (exprimat pe o scală de la 1 la 5) față de:

  Nemultumit Neutru Foarte multumit 
  12345N/A
Relația cu decanatul FEAA 
Relația cu secretariatul (mastere) FEAA 
Gradul de curățenie a spațiilor FEAA 
Site-ul web al UAIC 
Site-ul web al FEAA 
Portalul FEAA 
Infrastructura IT a FEAA (laboratoare) 
Infrastructura not-IT a FEAA 
Orarul activităților de laborator/seminar 
Orarul activităților de curs 
Suportul bibliografic (inclusiv biibliotecă) oferit 
Prestația științifică a profesorilor 
Prestația profesională a profesorilor 
Prestația didactică a profesorilor 
Relația studenți-studenți 
Relația profesori-studenți la SIA 
Corectitudinea (profesorilor) la evaluări 
Disciplinele studiate 
Profesorii de la masterul SIA 
Masterul SIA (per ansamblu) 
Created at 08.01.2021 11:09 by ***
Last modified at 08.01.2021 11:09 by ***