Sign In

Anul nașterii

1.980

Anul înmatriculării la programul (specializarea) de licență (ciclul I)

2.010

Ați absolvit programul (specializare) de licență Informatică Economică de la FEAA (UAIC)?

Yes

Ați absolvit un alt program (decât Informatică Economică) de licență  de la FEAA (UAIC) ?

Yes

Numele specializării de licență de la FEAA (UAIC Iași) (dacă este diferit de specializarea de Informatică Economică)

Waikey

Ați absolvit programul de licență al unei alte facultăți (decât FEAA) din UAIC Iași ?

Yes

Ați absolvit programul de licență la altă instituție decât UAIC Iași ?

Yes

Numele instituției și localitatea (în cazul în care ați absolvit o altă specializare pentru ciclul I de licență decât UAIC)

https://www.waikey.com/

Numele facultății (în cazul în care ați absolvit o altă specializare pentru ciclul I de licență decât FEAA)

VPS Hosting

Numele specializării (în cazul în care ați absolvit o altă specializare pentru ciclul I de licență la altă instituție)

Dedicated Servers

Anul finalizării programului de licență (examenelor/evp-urilor)

2.010

Anul susținerii lucrării de diplomă

2.010

Anul înmatriculării la masterul SIA

2.010

Anul finalizării examenelor/evp-urilor masterului

2.010

Anul susținerii lucrării de disertație

2.010

De când ați fost (și/sau sunteți) angajat ?

Din anul I de master

Lucrați în domeniul IT?

Yes

Care este domeniul firmei/organizației în care lucrați? (Puteți alege mai multe opțiuni)

IT

Firma la care lucrați este

Românească - publică

Ce (sub)domeniu tehnic s-ar potrivi descrierii postului dvs? (Puteți bifa mai multe opțiuni)

Analist de date

Postul dvs. este localizat în Iași?

Yes

Postul dvs. este localizat în România?

Yes

Localitatea (din România) în care lucrați

https://www.waikey.com/cheap-vps/

Țara în care lucrați

Romania

Localitatea în care lucrați

Iași

Poziția managerială a postului dvs.

Altă poziție managerială

Nivel venitului lunar al postului dvs. se situează pe următorul palier

1000 - 1999 RON

Alt domeniu tehnic (sau domenii) decât cele enumerate mai sus care s-ar potrivi descrierii postului dvs.

What is VPS Hosting

Enumerați maximum cinci atuuri (nici nu sunt atâtea :) ) ale masterului și absolvenților SIA

VPS hosting is a Virtual Private Server which is a virtualized server. A VPS hosting environment mimics a dedicated server within a shared hosting environment. It is technically both shared hosting and dedicated hosting.

VPS Hosting is one of several types of web hosting accounts you can choose from to host your website online. To have a website on the internet, you need to have your website files on a web server.

Enumerați maximum cinci (dintre multele) puncte slabe ale masterului și absolvenților SIA

Sexul dvs. (adică genul):

Masculin

Care este mesajul dvs. pentru foştii profesori de la masterul SIA?

A Virtual Private Server (VPS) is the product of a process by which a physical server is divided into several servers so that it runs like operating on a single machine. Each virtual server can run under its own operating system and can also restart each server independently. VPS hosting, unlike shared hosting, provides a much more secure hosting system with little or no fluctuation in the resources available.

Care este mesajul dvs. pentru foştii colegi de la SIA?

Care este mesajul dvs. pentru viitorii studenţi ai masterului SIA?

VPS hosting or Virtual Private Server hosting offers virtual machines to clients. In this, one server computer has multiple sites running on it but due to virtualization technology every server is treated as having its own machine with its own dedicated resources and operating system.

Unlike shared hosting, VPS hosting offers a much more stable hosting environment with little or no fluctuation in the resources available.

Clienţii principali ai firmei la care lucraţi sunt:

Preponderent din alte ţări non-europene

Aţi beneficiat pe perioada studiilor de mobilităţi de practică ERASMUS (sau alte acorduri internaţionale)?

Yes

Aţi beneficiat pe perioada studiilor de mobilităţi de studiu ERASMUS (sau alte acorduri internaţionale) ?

Yes

Care este interesul dvs. pentru ciclul doctoral?

Intenţionez să mă înscriu la doctorat la Informatică Economică

Evaluaţi, pe o scală de la 1 la 5, măsura în care, pe perioada studiilor, aţi participat la:

  Mic Mediu Mare 
  12345N/A
Elaborarea de aplicaţii pentru alte companii şi instituţii 
Elaborarea de aplicaţii pentru FEAA sau universitate 
Scrierea de articole pentru jurnale ştiinţifice 
Scrierea de cărţi de specialitate 
Sesiuni de comunicări studenţeşti 
Olimpiade studenţeşti 
Cluburi de programare 
Cercuri de cercetare ştiinţifică 

Apreciați următoarele elementele ale masterului SIA

  Mic Mediu Mare 
  12345N/A
Modul de desfășurare a stagiului practic în companii 
Utilitatea stagiului practic în companii (din programa anului II) 
Colaborarea cu profesorul îndrumător al lucrării dvs. de disertație 
Conținutul științific al lucrării dvs. de disertație 
Conținutul profesional al lucrării dvs. de disertație 

Precizați acordul/dezacordul dvs. cu privire la absolvenții SIA şi piaţa IT:

  Total dezacord Neutru Total de acord
  12345
Profesorii SIA trebuie să lucreze în/cu companii 
Masterul SIA trebuie legat mai bine de angajatori (companii) 
Masterul SIA trebuie orientat și mai mult spre cercetare 
Masterul SIA trebuie orientat și mai mult spre chestiuni practice 
Masterul SIA trebuie orientat și mai mult spre chestiuni de fundament teoretic 
Perspectivele piaței IT internaționale sunt pozitive 
Perspectivele piaței IT naționale sunt pozitive 
Perspectivele piaței IT locale sunt pozitive 
Absolvenții SIA au pregătirea necesară și suficientă pentru dobândirea unui post 
Masterul SIA este necesar pieței IT internaționale 
Masterul SIA este necesar pieței IT naționale 
Masterul SIA este necesar pieței IT locale 

Apreciați (pe o scală de la 1 la 5) modul în care vi s-au predat următoarele arii de interes:

  Rau Neutru Bine 
  12345N/A
Testare 
Sisteme inteligente/hibride 
Sisteme de asistare a deciziilor/Depozite de date 
Programare 
Managementul proiectelor 
Managementul informațiilor și cunoștințelor 
Guvernanță IT 
CRM/ERP 
Contabilitate 
Baze de date 
Auditul sistemelor informaționale 
Arhitecturi și aplicații multi-strat 
Aplicații mobile 
Analiză/proiectare 

Apreciați (pe o scală de la 1 la 5) cât de UTILE vi se păreau ÎN SEMESTRUL DE PREDARE disciplinele de la masterul SIA, pe următoarele arii de interes:

  Deloc Neutru Foarte utile 
  12345N/A
Testare 
Sisteme inteligente/hibride 
Sisteme de asistare a deciziilor/Depozite de date 
Programare 
Managementul proiectelor 
Managementul informațiilor și cunoștințelor 
Guvernanță IT 
CRM/ERP 
Contabilitate 
Baze de date 
Auditul sistemelor informaționale 
Arhitecturi și aplicații multi-strat 
Aplicații mobile 
Analiză/proiectare 

Apreciați pe o scală de la 1 la 5 cât de UTILE v-au fost, până în prezent, disciplinele de la masterul SIA, pe următoarele arii de interes

  Deloc Neutru Foarte utile 
  12345N/A
Testare 
Sisteme inteligente/hibride 
Sisteme de asistare a deciziilor/Depozite de date 
Programare 
Managementul proiectelor 
Managementul informațiilor și cunoștințelor 
Guvernanță IT 
CRM/ERP 
Contabilitate 
Baze de date 
Auditul sistemelor informaționale 
Arhitecturi și aplicații multi-strat 
Aplicații mobile 
Analiză/proiectare 

Care este, după experiența de masterand SIA, gradul dvs. de mulțumire (exprimat pe o scală de la 1 la 5) față de:

  Nemultumit Neutru Foarte multumit 
  12345N/A
Relația cu decanatul FEAA 
Relația cu secretariatul (mastere) FEAA 
Gradul de curățenie a spațiilor FEAA 
Site-ul web al UAIC 
Site-ul web al FEAA 
Portalul FEAA 
Infrastructura IT a FEAA (laboratoare) 
Infrastructura not-IT a FEAA 
Orarul activităților de laborator/seminar 
Orarul activităților de curs 
Suportul bibliografic (inclusiv biibliotecă) oferit 
Prestația științifică a profesorilor 
Prestația profesională a profesorilor 
Prestația didactică a profesorilor 
Relația studenți-studenți 
Relația profesori-studenți la SIA 
Corectitudinea (profesorilor) la evaluări 
Disciplinele studiate 
Profesorii de la masterul SIA 
Masterul SIA (per ansamblu) 
Created at 26.08.2020 10:18 by ***
Last modified at 26.08.2020 10:18 by ***